Luật sư tư vấn về chủ đề "di dời"

di dời | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề di dời.

Tư vấn về việc người dân tự ý bỏ tiền dời công trình nhà nước ?

 Tư vấn về việc người dân tự ý bỏ tiền dời công trình nhà nước ?
Tôi có câu hỏi xin quý công ty tư vấn một trường hợp mà tôi thật sự thấy khó khăn khi nhờ đến sự giúp đỡ của pháp luật. Tôi xin trình bày: Gia đình tôi và một gia đình nữa cùng mua 2 lô đất sát bên nhau với cùng giá tiền, nhưng lô đất của gia đình bên kia có cây cột điện của viễn thông chắn trước cửa nên được giảm tiền.