Khi dây kéo đến khu đất nhà tôi và tiếp tục kéo vào sâu bên trong hẻm thì họ đào đất đặt trụ và kéo dây không theo dọc con đường nhỏ vào trong xóm mà họ lại đào đất đặt trụ thì phía ngoài giáp cạnh với đất tôi nhưng đường dây phía trên nằm hoàn toàn trên nền đất nhà tôi. Bây giờ gia đình tôi cất nhà thì có làm gửi đơn bên điện lực huyện có xuống khảo sát thì bắt gia đình tôi chịu toàn bộ chi phí di dời này khoảng hơn 20 triệu, tại sao lại là gia đình tôi chịu?

Trong khi đường dây điện kéo qua nền đất thì không có được đền bù, họ kéo đi tắt qua phần đất nhà tôi. Năm 2007 Ba tôi có làm đơn khiếu nại thì họ bắt chịu chi phí lúc đó là hơn 4tr, gia đình tôi không đồng ý. Sau đó năm 2011 có làm đơn thì họ báo là chi phí là 11tr, và năm vừa rồi họ khảo sát lại và tính chi phí hơn 20tr , gia đình tôi thấy vấn đề này hết sức vô lý. không biết nên khiếu nại với cơ quan nào ?

Mong nhờ luật sư tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật đất đai của công ty Luật Minh Khuê. 

>> Luật sư tư vấn pháp luật đất đai gọi: 1900.6162.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Bộ luật Dân sự 2005

Luật Đất đai 2013

Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện.

2. Quyền sử dụng đất bao gồm cả quyền sử dụng khoảng không gian thẳng đứng phía trên mặt đất

Quyền sử dụng đất bao gồm cả quyền sử dụng khoảng không gian thẳng đứng phía trên mặt đất:

Điều 175. Ranh giới giữa các bất động sản

1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

3. Bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

Theo thông tin bạn cung cấp chúng tôi chưa rõ là việc xây dựng nhà của bạn đã được cấp phép xây dựng hay chưa.

1- Nếu bạn đã được cấp phép xây dựng (vô hình chung Cơ quan nhà nước đã công nhận việc xây dựng của bạn không ảnh hưởng đến hành lang an toàn điện) mà lại có đường dây điện đi qua gây cản trở thì cần xác minh tính chất của đường dây đó.

Để biết thêm thông tin chi tiết về đường dây này, bạn cần liên hệ cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để xác định đường dây điện đi qua đất nhà mình có thuộc hạng mục thi công dự án nào hay không? Dự án đã được thông báo và thực hiện đúng quy định pháp luật hay chưa? Việc giải quyết chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trong dự án được thực hiện ra sao,…Trường hợp việc kéo đường dây điện trên là tự phát, thì cần liên hệ với đơn vị chủ quản này để có sự trao đổi, thỏa thuận hoặc phản ánh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật. Nếu xác minh được việc đường dây này qua nhà bạn là trái pháp luật thì bạn có quyền yêu cầu di dời và bạn sẽ không phải trả chi phí cho việc này.

2 - Nếu bạn chưa được cấp phép xây dựng do vi phạm hành lang an toàn điện, điều này tức là đường dây điện đó được xây dựng đúng.

Đối với người có quyền sử dụng hợp pháp, người sử dụng đất được thực hiện các quyền  đối với thửa đất thuộc quyền sử dụng của mình, khi bị xâm phạm quyền, hạn chế quyền hoặc bị thu hồi thì được bồi thường. Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn, lúc hành lang an toàn đường điện này được thiết lập thì trên đất nhà bạn chưa có nhà ở trên đất vì vậy nên bạn sẽ không đươc bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở trong hành lang an toàn đường điện. Lúc thiết lập hành lang an toàn này, gia đình bạn chỉ có thể được bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất trong hành lang bảo vệ đường điện trên không theo quy định tạo Điều 19 Nghị định 14/2014/NĐ-CP:

“Điều 19. Bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

1. Đất ở, các loại đất khác trong cùng thửa với đất ở của một chủ sử dụng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 220 kV thuộc diện Nhà nước không thu hồi đất thì chủ sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một lần như sau:

a) Đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là loại đất ở được quy định tại các văn bản pháp luật về đất đai;

b) Diện tích đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là diện tích đất ở thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi đất ở, tính trên diện tích đất nằm trong hành lang;

c) Trên cùng một thửa đất, bao gồm đất ở và các loại đất khác của một chủ sử dụng đất, khi bị hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không chiếm dụng khoảng không lớn hơn hạn mức đất ở thì phần diện tích các loại đất khác trên cùng thửa đất trong hành lang cũng được bồi thường, hỗ trợ. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi các loại đất khác đó tính trên diện tích các loại đất khác nằm trong hành lang;

d) Trường hợp đất ở không đủ điều kiện như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương.

2. Đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thì chủ sử dụng đất được hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc hỗ trợ được thực hiện một lần, không lớn hơn 30% mức bồi thường thu hồi đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, tính trên diện tích đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

3. Mức bồi thường, hỗ trợ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể. Kinh phí chi trả từ nguồn vốn đầu tư của chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp”.

Như vậy, từ lúc hành lang an toàn điện này đươc thiết lập, bạn sẽ bị hạn chế quyền sử dụng đất, bạn có nghĩa vụ phải tuân thủ quy định về hành lang an toàn đường điện theo quy định của pháp luật. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu xây thêm công trình bạn phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện tại điều 13 nghị định này.

4. Điều kiện tồn tại nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

Điều 13 Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định:

Điều 13. Điều kiện tồn tại nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220 kV

Nhà ở, công trình xây dựng được tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220 kV nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Mái lợp và tường bao phải làm bằng vật liệu không cháy.

2. Không gây cản trở đường ra vào để kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các bộ phận công trình lưới điện cao áp.

3. Khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn điện gần nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn quy định trong bảng sau:
Điện áp Đến 35 kV 110 kV 220 kV
Khoảng cách 3,0 m 4,0 m 6,0 m
4. Cường độ điện trường nhỏ hơn 5 kV/m tại điểm bất kỳ ở ngoài nhà cách mặt đất một (01) mét và nhỏ hơn hoặc bằng 1 kV/m tại điểm bất kỳ ở bên trong nhà cách mặt đất một (01) mét.
5. Đối với nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp 220 kV, ngoài đáp ứng các điều kiện trên, các kết cấu kim loại của nhà ở, công trình còn phải được nối đất theo quy định về kỹ thuật nối đất.
6. Bộ Công Thương quy định chi tiết về phạm vi, kỹ thuật nối đất kết cấu kim loại của nhà ở, công trình trong và liền kề hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không đối với điện áp từ 220 kv trở lên 
 
Căn cứ vào các quy định trên, khi xây dựng nhà 3 tầng mà không đảm bảo được hành lang an toàn điện thì bạn sẽ không đươc phép xây dựng. Nhà bạn sẽ không được cấp phép xây dựng, nếu xây dựng thì sẽ buộc phải tháo dỡ. Còn nếu muốn di dời đường dây điện thì bạn phải chịu chi phí.

5. Khiếu nại, khiếu kiện về đất đai

Về nguyên tắc người sử dụng đất được quyền sử dụng trong danh giới thửa đất, chiều sâu thửa đất và khoảng không của thửa đất. Nếu như bạn chứng minh được việc cơ quan truyền tải điện đã xây dựng hệ thống dây dẫn vi phạm pháp luật. Bạn có thể làm văn bản đề nghị họ thay đổi vị trí và xây dựng bổ sung hệ thống dây dẫn để không dẫn đến nhưng vi phạm nêu trên và bạn có thể thực hiện việc xây dựng cao tầng đối với ngôi nhà của bạn. Ngoài ra bạn có thể khiếu nại, khiếu kiện theo quy định Luật Đất đai 2013:

Điều 204. Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai

1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 205. Giải quyết tố cáo về đất đai

1. Cá nhân có quyền tố cáo vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai.

2. Việc giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo.

Từ các phân tích trên, bạn có thể gửi đơn ra UBND cấp xã để yêu cầu xã giải quyết liên quan đến mức bồi thường cũng như yêu cầu nêu rõ lý do tại sao gia đình bạn không được xây dựng trên đất này, yêu cầu trích rõ căn cứ pháp lý.  Nếu UBND xã giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng, bạn gửi lên UBND cấp huyện để yêu cầu UBND cấp huyện giải quyết. Bên cạnh đấy, gia đình bạn sẽ gửi đơn lên trên công ty điện lực, nơi trực tiếp quản lý đường dây điện này, đề nghị phía bên công ty bồi thường cho gia đình bạn  đối với vấn đề liên quan đến sử dung đất nằm trong an toàn hành lang lưới điện nếu như gia đình bạn không được bồi thường thỏa đáng theo quy định tại điều 19 nghị định 14/2014/NĐ-CP

Bên cạnh đấy nếu như gia đình bạn không đủ đất để ở hoặc đất đấy không đủ điều kiện để ở, gia đình bạn có thể làm đơn đề nghị xuống UBND cấp tỉnh để xin được xem xét cấp đất ở cho gia đình bạn hoặc tạo điều kiện cho gia đình bạn theo quy định định tại điều 19 nghị định 14/2014/NĐ-CP. 

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê