Luật sư tư vấn về chủ đề "đi ngược chiều"

đi ngược chiều | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đi ngược chiều.

Ý nghĩa biển Cấm Đi Ngược Chiều và mức phạt đi ngược chiều ?

Ý nghĩa biển Cấm Đi Ngược Chiều và mức phạt đi ngược chiều ?
Biển báo cấm đi ngược chiều (P.102) thuộc nhóm biển báo cấm trong hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. Hẳn trong chúng ta ai cũng đã từng bị cảnh sát giao thông dừng xe và xử phạt hành vi đi vào đường một chiều.