Luật sư tư vấn về chủ đề "dịch vụ bưu chính"

dịch vụ bưu chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dịch vụ bưu chính.

Liên minh bưu chính thế giới (UPU) là gì ? Tìm hiểu về tổ chức Liên minh bưu chính thế giới (UPU)

Liên minh bưu chính thế giới (UPU) là gì ? Tìm hiểu về tổ chức Liên minh bưu chính thế giới (UPU)
Liên minh bưu chính thế giới (UPU) là tổ chức quốc tế liên chính phủ được thành lập ngày 01.7.1875 trên cơ sở Công ước bưu chính thế giới được Đại hội đồng bưu chính thế giới họp ở Bơn (Berne Thụy Sĩ) thông qua ngày 09.10.1874... Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tổ chức này....