Luật sư tư vấn về chủ đề "dịch vụ công"

dịch vụ công | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dịch vụ công.

Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích ban hành kèm theo nghị định số 130/2013/nđ-cp ngày 16 tháng 10 năm 2013 của chính phủ

Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  về việc bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích ban hành kèm theo nghị định số 130/2013/nđ-cp ngày 16 tháng 10 năm 2013 của chính phủ
Ngày 10 tháng 03 năm 2015, thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 326/QĐ-TTg về việc bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích ban hành kèm theo nghị định số 130/2013/nđ-cp ngày 16 tháng 10 năm 2013 của chính phủ.

Thông tư liên tịch số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải : Hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Thông tư liên tịch số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải : Hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
Hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước