Luật sư tư vấn về chủ đề "dịch vụ sở hữu trí tuệ"

dịch vụ sở hữu trí tuệ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dịch vụ sở hữu trí tuệ.

Phân tích thực trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Phân tích thực trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về những vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ; thực trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được diễn ra như thế nào? Những phương thức vi phạm?....

Phân tích quyền sở hữu trí tuệ theo Hiệp định EEA

Phân tích quyền sở hữu trí tuệ theo Hiệp định EEA
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về quyền sở hữu trí tuệ theo Hiệp định EEA, như: Hết quyền; Bằng sáng chế theo Hiệp định EEA; Sản phẩm bán dẫn và quan hệ nước thứ ba theo Hiệp định EEA..

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và Cộng đồng Châu Âu

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và Cộng đồng Châu Âu
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và Cộng đồng Châu Âu; Tòa án Châu Âu với quyền sở hữu trí tuệ; Sự hài hòa hóa về pháp lý; Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong một số lĩnh vực...

Khái quát hóa vấn đề quyền sở hữu trí tuệ

Khái quát hóa vấn đề quyền sở hữu trí tuệ
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về vấn đề sở hữu trí tuệ; Sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập; Hiệp định TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights - TRIPS)....

Nguyễn Thị Kiều Trang- Nhân viên hỗ trợ pháp lý Phòng Sở hữu trí tuệ Công ty Luật Minh Khuê

Nguyễn Thị Kiều Trang- Nhân viên hỗ trợ pháp lý Phòng Sở hữu trí tuệ Công ty Luật Minh Khuê
Ms Nguyễn Thị Kiều Trang tốt nghiệp Cử nhân Luật và đang là nhân viên hỗ trợ pháp lý tại Phòng Sở hữu trí tuệ Công ty Luật Minh Khuê. Ms Nguyễn Thị Kiều Trang thực hiện soạn thảo, hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Tài sản trí tuệ là gì? Quy định của pháp luật về tài sản trí tuệ?

Tài sản trí tuệ là gì? Quy định của pháp luật về tài sản trí tuệ?
Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác. Theo đó, quyền sở hữu trí tuệ được ghi nhận là một loại quyền tài sản và có đối tượng là tài sản trí tuệ (được thể hiện bằng các tác phẩm, cuộc biểu diễn, sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu…)
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook