Luật sư tư vấn về chủ đề "điều chỉnh nội dung"

điều chỉnh nội dung | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều chỉnh nội dung.

Mẫu tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy từ hộ tịch khác (Không phải giấy khai sinh)

Mẫu tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy từ hộ tịch khác (Không phải giấy khai sinh)
Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy từ hộ tịch khác (Không phải giấy khai sinh) ban hành kèm theo thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch:

Tư vấn điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đầu tư
Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư là việc thay đổi một trong các nội dung dự án đầu tư đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn. Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý và thực hiện các thủ tục đăng ký lại với cơ quan chức năng thủ tục pháp lý trên:

Điều chỉnh nội dung hóa đơn đã lập và đã kê khai như thế nào ?

Điều chỉnh nội dung hóa đơn đã lập và đã kê khai như thế nào ?
Kính thưa anh / chị : Công ty tôi trước đây ký hợp đồng thuê đất và thuê được một thời gian thì chúng tôi chuyển thành doanh nghiệp trong khu chế xuất nhưng bên tôi cũng chưa báo với bên cho thuê để xuất hóa đơn thuộc đối tượng trong khu chế xuất; có hỏi bên đó thì bên đó đã xuất hóa đơn và đã kê khai

Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác ?

Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Trước đây trong hộ khẩu, mẹ chồng tôi đã khai chủ hộ là Nguyễn Thị H, khi làm hồ sơ hưởng chế độ người có công với cách mạng đối chiếu với Giấy khai sinh gốc lại là Nguyễn Thị Bích H, không khớp với Sổ hộ khẩu nên bị từ chối nhận hồ sơ.

Quyết định số 1959/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về viêc điều chỉnh nội dung Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận, huyện và xã, phường, thị trấn" giai đoạn 2008 - 2012 được phê duyệt theo Quyết định số 664/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 1959/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về viêc điều chỉnh nội dung Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận, huyện và xã, phường, thị trấn" giai đoạn 2008 - 2012 được phê duyệt theo Quyết định số 664/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Về viêc điều chỉnh nội dung Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận, huyện và xã, phường, thị trấn" giai đoạn 2008 - 2012 được phê duyệt theo Quyết định số 664/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mẫu biên bản điều chỉnh nội dung hóa đơn như thế nào ?

Mẫu biên bản điều chỉnh nội dung hóa đơn như thế nào ?
Thưa luật sư ! Công ty tôi vừa rồi có mua hàng hóa đầu vào và nhận được hóa đơn GTGT. Tuy nhiên, trong hóa đơn ghi sai địa chỉ công ty. Tôi đang băn khoăn không không biết mẫu biên bản điều chỉnh nội dung trong hóa đơn theo mẫu nào ? Rất mong Công ty Luật Minh Khuê hỗ trợ.