Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Thuế của Công ty luật Minh Khuê

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP,

2. Luật sư tư vấn:

Theo khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định:

"Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại  Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính.”

Mẫu biên bản điều chỉnh nội dung trong hóa đơn như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GTGT

SỐ:      /BB-ĐCHĐ

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….. đại diện hai bên gồm có:

BÊN GIAO HÓA ĐƠN: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài – xã Mai Đình- huyện Sóc Sơn – TP Hà Nội- VN

Điện thoại: (04)35840905                                                  MST: 0101640729

Đại diện……………………………………          Chức vụ: ………………………… 

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN: ……………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………….           MST: ……………………………… 

Đại diện:………………………………..               Chức vụ: ………………………… 

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn số ………… ký hiệu ……….  ngày …........ và xuất hóa đơn điều chỉnh số …………… ký hiệu………….. ngày …………. (nếu có) (*).

Lý do điều chỉnh: ………………………………………………………………………….

Nội dung thông tin sai được điều chỉnh lại như sau:

Nội dung trước điều chỉnh

Nội dung sau điều chỉnh

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN           ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)         Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Lưu ý:

(*): Trường hợp nội dung hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê, còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê