Luật sư tư vấn về chủ đề "điều khoản hợp đồng"

điều khoản hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều khoản hợp đồng.

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế cần có điều khoản cơ bản nào?

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế cần có điều khoản cơ bản nào?
Nội dung của một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế cần có có thông tin về chủ thể ký kết, các điều khoản cơ bản và quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ mua bán. Ở bài viết này, Luật Minh Khuê gửi tới bạn đọc nội dung "các điều khoản cơ bản cần có trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế":

Các điều khoản cần thiết có trong hợp đồng?

Các điều khoản cần thiết có trong hợp đồng?
Kính chào công ty Luật Minh Khuê tôi có một vấn đề mong được công ty giải đáp giúp tôi như sau: Có thể cho tôi biết 3 điều khoản cơ bản, thông thường và tùy ghi là như thế nào và có thể soạn giúp tôi 1 hợp đồng có 3 điều khoản đó được không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thay thế điều khoản hợp đồng

Thay thế điều khoản hợp đồng
Trong nhiều trường hợp khi các bên mua bán hàng hóa trao đổi qua lại rất nhiều đề nghị – đề nghị thay đổi đề nghị cũ bằng cả miệng và văn bản, việc xác định đề nghị nào sẽ có giá trị ràng buộc đối với các bên là hết sức khó khăn, đặc biệt là khi một hay hai bên đã tiến hành thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng.