Luật sư tư vấn về chủ đề "điều lệ đảng"

điều lệ đảng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều lệ đảng.

Đảng viên vay nợ mà bị kiện thì có vi phạm theo điều lệ Đảng hay không ?

Đảng viên vay nợ mà bị kiện thì có vi phạm theo điều lệ Đảng hay không ?
Kính gửi luật sư công ty Luật Minh Khuê! Cho hỏi: Đảng viên vay nợ dùm cho người khác nhưng lỡ viết giấy nợ vay và đã bị chủ nợ kiện ra tòa và tòa án xử anh A (đảng viên) phải trả cho chủ nợ, còn Anh B phải trả cho anh A. Nhưng khả năng trả nợ hai bên hiện tại không có, và anh A đã làm thủ tục để thi hành án can thiệp.

Sách Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng (Dành cho cấp ủy và cán bộ tuyên giáo ở cơ sở)

Sách Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng (Dành cho cấp ủy và cán bộ tuyên giáo ở cơ sở)
Luật Minh Khuê giới thiệu tới bạn đọc nội dung cuốn "Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng (Dành cho cấp ủy và cán bộ tuyên giáo ở cơ sở)" do Ban tuyên giáo trung ương biên soạn, phục vụ công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ toàn khóa của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng.

Sách Quy định thi hành Điều lệ đảng - chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ -Chi bộ cơ sở - luân chuyển cán bộ và thực hiện các nghị quyết trung ương 6 khóa XII

Sách Quy định thi hành Điều lệ đảng - chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ -Chi bộ cơ sở - luân chuyển cán bộ và thực hiện các nghị quyết trung ương 6 khóa XII
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Quy định thi hành điều lệ đảng - chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ - Chi bộ cơ sở - luân chuyển cán bộ và thực hiện các nghị quyết trung ương 6 khóa XII" do tác giả Nguyễn Phương hệ thống.

Sách Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Sách Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
Luật Minh Khuê giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở" do Ban tuyên giáo trung ương đảng biên soạn, giúp các cấp ủy đảng, các địa phương triển khai bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Sách Quy định mới về trách nhiệm của đảng viên - chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cơ sở đảng, đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn

Sách Quy định mới về trách nhiệm của đảng viên - chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cơ sở đảng, đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung cuốn sách "Quy định mới về trách nhiệm của đảng viên - chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cơ sở đảng, đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn và nhân dân nơi cư trú" do tác giả Nguyễn Phương hệ thống.

Điều lệ Đảng công sản Việt Nam về Đảng viên

Điều lệ Đảng công sản Việt Nam về Đảng viên
Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến chống xâm lược,.