Luật sư tư vấn về chủ đề "doanh số"

doanh số | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề doanh số.

Công ty có quyền giữ tiền doanh số của nhân viên sau khi nghỉ việc không?

Công ty có quyền giữ tiền doanh số của nhân viên sau khi nghỉ việc không?
Xin chào luật sư! Em có vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn như sau: Em đã làm việc tại công ty từ tháng 3/2012. Đến tháng 3/2015, do bị phía công ty đối tác lợi dụng sự tin tưởng nên đã chiếm đoạt của công ty em số tiền 170 triệu, em là người trực tiếp làm việc với phía đối tác. Vì nhân viên của công ty đối tác đã bỏ trốn nên hiện tại vụ việc vẫn đang được công an điều tra chưa có kết quả

Chi thưởng doanh số cho nhân viên có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN ?

Chi thưởng doanh số cho nhân viên có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN ?
Kính chào luật sư! Tôi có một số vấn đề thắc mắc muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Công ty A làm đại lý bán hàng cho tập đoàn nước ngoài. Để khuyến khích nhân viên bán hàng đạt chỉ tiêu doanh số được giao, công ty dự kiến phối hợp với tập đoàn chi thưởng cho các nhân viên vượt doanh số.

Ràng doanh thu, doanh số trong hợp đồng lao động có trái luật không ?

Ràng doanh thu, doanh số trong hợp đồng lao động có trái luật không ?
Thưa luật sư, Gửi Luật sư, hiện Công ty tôi muốn có thêm nội dung ràng buộc trách nhiệm thực hiện doanh thu, doanh số được Công ty giao theo định kỳ quý của từng năm vào HĐLĐ để thực hiện, khi không đạt kế hoạch được giao mà quá thời hạn từ 1-2 tháng công tác thì bị buộc chấm dứt HĐLĐ mà không vi phạm với luật lao động không ?