Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đóng bảo hiểm tự nguyện"

đóng bảo hiểm tự nguyện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đóng bảo hiểm tự nguyện.

Có được nghỉ không lương sau khi kết thúc chế độ nghỉ thai sản hay không ?

Có được nghỉ không lương sau khi kết thúc chế độ nghỉ thai sản hay không ?
CHÀO LUẬT SƯ. Xin luật sư giải đáp giúp tôi. hiện tại tôi đang sinh con thứ 2 được 4 tháng. tôi muốn sau khi nghỉ chế độ thai sản xong, tôi xin nghỉ không lương thêm 2 tháng nữa thì có được không? Và thủ tục như thế nào? Hiện tại tôi là giáo viên biên chế, đã đóng bảo hiểm từ tháng 01/2007, và như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến chế độ đóng bảo hiểm như thế nào, nếu tôi được nghỉ không lương thì tôi có được đóng bảo hiểm trong thời gian đó để khỏi gián đoạn không? xin cảm ơn luật sư!

Tự đóng bảo hiểm có được hưởng chế độ thai sản không?

Tự đóng bảo hiểm có được hưởng chế độ thai sản không?
Thưa luật sư Minh Khuê. Em vào làm một công ty của Nhật và bắt đầu đóng bảo hiểm từ 1/2013. Thời gian đóng bảo hiểm là 22 tháng đến 10/2014 thì nghỉ làm và dừng đóng bảo hiểm cho đến nay. Hiện tại em đang có thai được 1 tháng và muốn tự tham gia đóng tiếp bảo hiểm thì có được hưởng chế độ thai sản không ạ ? Mong luật sư tư vấn giúp em.