giai cấp

Bài tư vấn về chủ đề giai cấp

Phân tích tính giai cấp và tính xã hội của pháp luật?

Phân tích tính giai cấp và tính xã hội của pháp luật?
Xã hội càng phát triển, yêu cầu của nền dân chủ càng cao thì nhu cầu thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích chung của cả xã hội trong pháp luật càng chiếm ưu thế, tính xã hội của pháp luật thể hiện càng sâu sắc và rộng rãi.

Hãy cho biết "Cùng với sự phát triển của đô thị, các giai cấp, tầng lớp mới nào đã xuất hiện"

Hãy cho biết "Cùng với sự phát triển của đô thị, các giai cấp, tầng lớp mới nào đã xuất hiện"
Lịch sử là một trong những môn học thú vị được đưa vào giảng dạy nhằm mục đích tìm hiểu về chiến thắng lịch sử, công sức dựng nước và giữ nước của cha ông ta ngày xưa. Sau đây, Luật Minh Khuê sẽ giải đáp câu hỏi: Hãy cho biết "Cùng với sự phát triển của đô thị, các giai cấp, tầng lớp mới nào đã xuất hiện".
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng