Luật sư tư vấn về chủ đề "quyền giám sát"

quyền giám sát | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyền giám sát.

Quy định chung về quyền giám sát của Nhân dân trong Hiến pháp 2013

Quy định chung về quyền giám sát của Nhân dân trong Hiến pháp 2013
Từ nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, Điều 6 Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung phương thức Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, HĐND và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

Sách Thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam hiện nay

Sách Thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam hiện nay
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam hiện nay" do TS. Vũ Thị Mỹ Hằng biên soạn. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với bạn đọc quan tâm nghiên cứu về chức năng của Quốc hội Việt Nam.