Luật sư tư vấn về chủ đề "quyền giám sát"

quyền giám sát | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyền giám sát.

Giám sát dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là gì?

Giám sát dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là gì?
Giám sát dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là gì? Nội dung giám sát dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là gì gồm những gì? Chủ thể nào có thẩm quyền giám sát, đánh giá dự án đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công? Lời giải đáp trong bài viết dưới đây.

Giám sát trong tố tụng hình sự của Tòa án

Giám sát trong tố tụng hình sự của Tòa án
Tố tụng hình sự là những trình tự, thủ tục để xem xét, đánh giá một hành vi cụ thể có phải là tội phạm được quy định trong BLHS hay không, người thực hiện hành vi có phải chịu TNHS không và một số vấn đề liên quan đến thi hành án hình sự. Hãy cùng tìm hiểu giám sát trong tố tụng hình sự của Tòa án

Nguyên tắc "Kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự"

Nguyên tắc "Kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự"
Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định một loạt các nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hình sự tại chương II. Trong đó có nguyên tắc "Kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự". Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu nguyên tắc này

Những phương thức cơ bản của Tòa án và Viện kiểm sát để thực hiện việc giám sát đối với hoạt động thi hành án?

Những phương thức cơ bản của Tòa án và Viện kiểm sát để thực hiện việc giám sát đối với hoạt động thi hành án?
Hoạt động thi hành án hình sự ở nước ta hiện nay được đặt dưới sự kiểm tra, giám sát của nhiều chủ thể khác nhau, với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân, vậy các cơ quan này thực hiện việc kiểm tra, giám sát bằng phương thức nào?

Kiểm tra, giám sát của các cơ quan dân cử?

Kiểm tra, giám sát của các cơ quan dân cử?
Hoạt động thi hành án hình sự ở nước ta hiện nay được đặt dưới sự kiểm tra, giám sát của nhiều chủ thể khác nhau, với nhiều hình thức khác nhau. Xét từ phương diện chủ thể, hoạt động thi hành án chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan dân cử, của các cơ quan nhà nước khác nữa.

Quy định về việc giám sát đối với người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi

Quy định về việc giám sát đối với người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi
Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, VKS, Tòa án có thể ra quyết định giao người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi cho người đại diện của họ giám sát để bảo đảm sự có mặt của họ khi có giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Giám sát của quản lý cấp cao là gì? Quy định pháp luật về giám sát của quản lý cấp cao trong hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng.

Giám sát của quản lý cấp cao là gì? Quy định pháp luật về giám sát của quản lý cấp cao trong hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng.
Giám sát của quản lý cấp cao là việc giám sát của Hội đồng quản trị, Hội đồng thanh viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), ngân hàng mẹ đối với kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn. Tìm hiểu hoạt động giám sát của quản lý cấp cao trong bài viết dưới đây:

Kiểm soát nội bộ Ngân hàng nhà nước là gì? Quy định pháp luật về kiểm soát nội bộ Ngân hàng nhà nước.

Kiểm soát nội bộ Ngân hàng nhà nước là gì? Quy định pháp luật về kiểm soát nội bộ Ngân hàng nhà nước.
Kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nhà nước là gì? Có sự khác biệt nào giữa kiểm soát nội bộ và hoạt động kiểm toán nội bộ Ngân hàng nhà nước hay không? Các quy định pháp luật về kiểm soát nội bộ ngân hàng nhà nước được ghi nhận như thế nào? Luật Minh Khuê tìm hiểu và làm rõ trong bài viết dưới đây:

Cử, chỉ định người giám hộ theo quy định của pháp luật.

Cử, chỉ định người giám hộ theo quy định của pháp luật.
Thế nào là cử, chỉ định người giám hộ? Trường hợp nào thì phải cử, chỉ định người giám hộ? Ai có thẩm quyền cử, chỉ định người giám hộ? Việc cử người giám hộ có cần phải lập thành văn bản không? Chỉ định người giám hộ cho người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Việc giám hộ có cần giám sát không? Ai là người giám sát?

Việc giám hộ có cần giám sát không? Ai là người giám sát?
Tại sao việc giám hộ cần phải giám sát? Ai có thể trở thành người giám sát việc giám hộ? Ai có thẩm quyền cử người giám sát việc giám hộ nếu người thân tích của người được giám hộ không thể thỏa thuận, chọn người làm người giám sát việc giám hộ?

Giám sát là gì ? Giám sát trong Đảng được quy định như thế nào?

Giám sát là gì ? Giám sát trong Đảng được quy định như thế nào?
Như chúng ta đã biết, Giám sát là sự theo dõi, quan sát mang tính chủ động thường xuyên của cơ quan, tổ chức hoặc nhân dân đối với hoạt động của các đối tượng chịu sự giám sát và sự tác động bằng các biện pháp tích cực để buộc và hướng các hoạt động đó đi đúng quỹ đạo, quy chế nhằm đạt được mục đích, hiệu quả đã được xác định từ trước, bảo đảm cho Hiến pháp và pháp luật được tuân thủ nghiêm chỉnh. Vậy trong hoạt động của Đảng, thì hoạt động giám sát được quy định như thế nào?

Hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước có vai trò như thế nào?

Hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước có vai trò như thế nào?
Hoạt động giám sát cơ quan quyền lực nhà nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cơ chế đảm bảo tăng cường pháp chế, giữ vững trật tự pháp luật của đời sống nhà nước. Vì vậy tăng cường hiệu lực và hiệu quả của hoạt động này phải được tiến hành một cách đồng bộ giữa các yếu tố, các khâu của cơ chế nhằm đảm bảo và tăng cường pháp chế, giữ vững trật tự pháp luật.

Phân tích vai trò hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước mới nhất

Phân tích vai trò hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước mới nhất
Quản lý hành chính nhà nước là một hình thức hoạt động của nhà nước được thực hiện bởi các cơ quan hành chính nhà nước, có nội dung là đảm bảo chấp hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của các cơ quan quyền lực nhà nước, nhằm tổ chức và chỉ đạo một cách trực tiếp và thường xuyên. Hoạt động quản lý hành chính nhà nước phải được đặt dưới sự giám sát của các cơ quan quyền lực nhà nước mang hình thức chủ động, sáng tạo.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook