giám sát hải quan

Bài tư vấn về chủ đề giám sát hải quan

Giám sát hải quan là gì? Quy định pháp luật về giám sát hải quan

Giám sát hải quan là gì? Quy định pháp luật về giám sát hải quan
Giám sát hải quan là biện pháp nghiệp vụ do cơ quan hải quan áp dụng để bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hóa, sự tuân thủ quy định của pháp luật trong việc bảo quản, lưu giữ, xếp dỡ, vận chuyển, sử dụng hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải thuộc đối tượng quản lý hải quan.

Quy định chung về hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

Quy định chung về hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan
Bài viết trình bày các nội dung sau: Hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập; Hàng hóa chuyển cửa khẩu chịu sự giám sát hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển kết hợp; Các trường hợp phải niêm phong hải quan.

Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Đối với các trường hợp phải niêm phong hải quan, người khai hải quan có trách nhiệm xuất trình hàng hóa cho cơ quan hải quan nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa để thực hiện việc niêm phong trước khi đưa hàng qua khu vực giám sát.

Đối tượng phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan

Đối tượng phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan
Người khai hải quan bao gồm: chủ hàng hóa; chủ phương tiện vận tải; người điều khiển phương tiện vận tải; đại lý làm thủ tục hải quan, người khác được chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan.Vậy đối tượng phải làm thủ tục hải quan được quy định như thế nào?

Ứng dụng mã vạch trong công tác giám sát hải quan thế nào?

Ứng dụng mã vạch trong công tác giám sát hải quan thế nào?
Mã vạch hải quan hay còn gọi là mã vạch loại 1, chúng được in trực tiếp lên tờ khai để thể hiện số của tờ khai đó. Cán bộ hải quan sẽ sử dụng máy quét chuyên dụng để đọc mã vạch. Sau khi quét, toàn bộ thông tin về hàng hóa đăng ký thông quan sẽ hiển thị phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát hải quan.

Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu
Phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (ví dụ: vỏ lạc trong quá trình gia công lạc vỏ thành lạc nhân) khi bán, tiêu thụ nội địa không phải làm thủ tục hải quan nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế nội địa theo quy định của pháp luật về thuế.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng