Luat Minh Khue

Gian lận bảo hiểm

Gian lận bảo hiểm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Gian lận bảo hiểm.

Gian lận bảo hiểm dưới cái nhìn của giám sát bảo hiểm và ngành bảo hiểm

Gian lận bảo hiểm dưới cái nhìn của giám sát bảo hiểm và ngành bảo hiểm
Năm 2006, Hiệp hội quốc tế các Nhà giám sát bảo hiểm (IAIS) đã xuất bản Tài liệu Hướng dẫn việc ngăn chặn, phát hiện và khắc phục gian lận trong bảo hiểm. Để cải thiện tài liệu dự thảo này, người ta đã soạn bản câu hỏi điều tra rồi gửi cho các thành viên của IAIS, các Quan sát viên và các thành viên của Hiệp hội quốc tế các Cơ quan chống gian lận bảo hiểm (IAIFA)*.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng