Luật sư tư vấn về chủ đề "giấy phép hoạt động điện lực"

giấy phép hoạt động điện lực | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giấy phép hoạt động điện lực.

Quy định về cấp giấy phép hoạt động điện lực

Quy định về cấp giấy phép hoạt động điện lực
Hoạt động điện lực là hoạt động của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực, phát, truyền tải, phân phối, điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện lực, bán buôn điện, bán lẻ điện, tư vấn chuyên ngành điện lực và những hoạt động khác có liên quan.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực?

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực?
Thưa Luật sư: Tôi có đầu tư xây dựng hệ thống điện mặt trời và hiện tại chuẩn bị thi công công trình.Với mục tiêu cấp điện cho khu công nghiệp và bán điện dân sinh. Mong Luật sư tư vấn cho tôi về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực?

Biểu mẫu cấp giấy phép hoạt động điện lực

Biểu mẫu cấp giấy phép hoạt động điện lực
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.