Luật sư tư vấn về chủ đề "giới thiệu việc làm"

giới thiệu việc làm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giới thiệu việc làm.

Danh sách các trung tâm giới thiệu việc làm tại Hà Nội

Danh sách các trung tâm giới thiệu việc làm tại Hà Nội
Bạn đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Hà Nội mà không biết địa chỉ nào uy tín để gửi hồ sơ hoặc theo các bài tuyển dụng trên các trang mạng xã hội mà chưa tìm được việc ưng ý thì bài viết này là dành cho bạn. Bài viết này Luật Minh Khuê giới thiệu tới bạn đọc danh sách trung tâm giới thiệu việc làm uy tín tại Hà Nội.

Điều kiện thành lập tổ chức giới thiệu việc làm

Điều kiện thành lập tổ chức giới thiệu việc làm
Trung tâm giới thiệu việc làm (sau đây gọi chung là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định hiện hành; là tổ chức thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại ngân hàng, Kho bạc Nhà nước.

Thông tư 27/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Nghị định 71/2008/NĐ-CP ngày 05/6/2008 của Ch

Thông tư 27/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Nghị định 71/2008/NĐ-CP ngày 05/6/2008 của Ch