Gói thầu xây lắp

Bài tư vấn về chủ đề Gói thầu xây lắp

Cách xác định gói thầu xây lắp hay dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản ?

Cách xác định gói thầu xây lắp hay dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản ?
Thưa luật sư, Xin hỏi: Theo quy định của Luật Đấu thầu thì: Định nghĩa Dịch vụ phi tư vấn: Có nội dung "Bảo trì, bảo dưỡng". Như vậy xin hỏi: "Công việc trát vữa và sơn lại bờ tường, hàng rào đã có sẵn của 1 Tài sản cố định" là gói thầu xây lắp hay dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản? Cảm ơn!
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng