Câu hỏi của e như sau: theo thông tư 03/2015/tt-bkhdt quy định về việc lập hsmt cho gói thầu xây lắp theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ thì việc quy định hợp đồngtương tự trong hồ sơ mời thầu có định nghĩa về hợp đồng hoàn thành phần lớnnhư sau:"hoàn thành phần lớn nghĩa là hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng" vậy, khối lượng công việc hoàn thành của hợp đồng ở đây được hiểu như thế nào ạ. Ví dụ hợp đồng quy định bàn giao, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng 100mục hàng , thì 80% khối lượng công việc ở đây được hiểu là :- bàn giao lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sd hết >80 mục hàng. Hay là- bàn giao hết 100 mục hàng nhưng chưa lắp đặt hướng dẫn sử dụng, có được coi là hoàn thành trên 80% khối lượng công việc không. Cụ thể trong trường hợp của em: bên em ký hđ xây lắp với chủ đầu tư cho 1 hệ thống khí y tế có giá trị 100tỷ. Trong 1 hệ thống khí này có nhiều mục hàng nhỏ. Hiện tại bên em đã bàn giao hết hàng hóa, nhưng chưa lắp đặt đưa vào sửdụng được vì phần xây dựng chưa xong, chưa có mặt bằng để lắp đặt đưa vàosử dụng. Hiện tại bên e đã có hồ sơ thanh toán >80% giá trị hợp đồng, trong đó có :- thuyết minh thanh toán vật tư về chân công trình- bảng giá trị khối lượng vật tư về chân công trình: có xác nhận của chủđầu tư- bảng diễn giải khối lượng (xác nhận khối lượng và giá trị vật tư): có xácnhận của chủ đầu tư- bb nghiệm thu tb về chân công trình (bản phô tô có chữ ký của chủ đầu tưnhưng chưa đóng dấu)vậy, hợp đồng này có được coi là đã hoàn thành >80% khối lượng công việckhông ạ. Hi vọng nhận được câu trả lời sớm của a.

Người gửi : Hiền Nguyễn

Luật sư trả lời:

- Luật đấu thầu 2013;

- Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp ngày 06/5/2015;

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu ;

Theo thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 tại Chương III Mục 2 ghi chú 10 Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ thì hợp đồng tương tự là hợp đồng đã thực hiện toàn bộ , trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm:

- Tương tự về bản chất và độ phức tạp: có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng, Đối với các công việc đặc thù, có thể chỉ yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu.

- Tương tự về quy mô công việc: có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét.

Ngoài ra, tại mục 11 cũng ghi rõ: "Hoàn thành phần lớn nghĩa là hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng"

Việc quy định hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng mang tính chất tương đối và là tiêu chí để chủ đầu tư đánh giá năng lực tài chính, kinh nghiệm của các nhà thầu.

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2020 về thời gian lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu

Bên bạn đã ký kết hợp đồng xây lắp với chủ đầu tư cho 1 hệ thống khí y tế có giá trị 100 tỷ bao gồm việc bàn giao, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng 100 mục hàng. Bên bạn đã bàn giao hết hàng hóa, nhưng chưa lắp đặt sử dụng, chưa hướng dẫn đào tạo. Tuy đã có hồ sơ thanh toán lớn hơn 80% giá trị hợp đồng, có biên bản nghiệm thu thiết bị về chân công trình.

Nhưng việc xác định hợp đồng này đã hoàn thành 80% khối lượng công việc hay chưa phải phụ thuộc vào nội dung của hợp đồng xây lắp này.

Nếu nội dung hợp đồng quy định việc bàn giao 100 mục hàng là một trong những hạng mục chính của gói thầu, và việc bàn giao này chiếm tỷ trọng lớn trên toàn khối lượng công việc thì hợp đồng này có thể được coi là đã hoàn thành phần lớn.

Trong trường hợp hợp đồng quy định bàn giao hàng hóa chỉ là hạng mục nhỏ, việc lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng mới là hạng mục chính thì đồng nghĩa với việc hợp đồng này chưa thể được coi là đã hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng.

Như vậy, đánh giá hoàn thành phần lớn khối lượng công việc trong hợp đồng tương tự phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, và tùy thuộc vào từng dự án cụ thể, riêng biệt.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại