hạn ngạch

Bài tư vấn về chủ đề hạn ngạch

Cô ta (QUOTA) là gì? Phân loại Quota và hạn ngạch xuất nhập khẩu

Cô ta (QUOTA) là gì? Phân loại Quota và hạn ngạch xuất nhập khẩu
Biện pháp này chỉ được áp dụng đối với một số mặt hàng có tầm quan trọng đặc biệt đối với nền kinh tế quốc dân nhằm các mục đích chủ yếu là: bảo hộ sản xuất trong nước; hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng trong nước; bảo vệ tài nguyên quốc gia và môi trường sinh thái, bảo tồn văn hóa dân tộc; sử dụng có hiệu quả cao quỹ ngoại tệ; bảo đảm cam kết của chính phủ nước ngoài.

Khái niệm và nguyên tắc chế độ hạn ngạch thuế quan?

Khái niệm và nguyên tắc chế độ hạn ngạch thuế quan?
Hạn ngạch thuế quan xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa xuất khẩu với thuế suất cụ thể. Vậy, nguyên tắc chế độ hạn ngạch thuế quan là gì? Thủ tục cấp phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan?

Mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan?

Mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan?
Hạn ngạch thuế quan xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa xuất khẩu với thuế suất cụ thể. Vậy, Mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan được quy định ra sao?

Hàng hóa nhập khẩu theo chế độ hạn ngạch thuế quan?

Hàng hóa nhập khẩu theo chế độ hạn ngạch thuế quan?
Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa nhập khẩu với thuế suất ưu đãi hơn so với mức thuế suất ngoài hạn ngạch

Hạn ngạch đối với hàng dệt may và vải vóc được nhập khẩu vào Hoa Kỳ?

Hạn ngạch đối với hàng dệt may và vải vóc được nhập khẩu vào Hoa Kỳ?
Ngành dệt may là một ngành công nghiệp nhẹ có vị trí quan trọng trong cơ cấu sản xuất của nền kinh tế quốc dân. Ngành đảm bảo hàng hóa tiêu dùng cho nhu cầu trong nước, đầu tư ban đầu không lớn, ít rủi ro. Mục đích của nội dung là tìm hiểu về hạn ngạch của mặt hàng này khi nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

Vi phạm quy định về hạn ngạch sản lượng khai thác thủy sản

Vi phạm quy định về hạn ngạch sản lượng khai thác thủy sản
Trong trường hợp có biến động về nguồn lợi thủy sản trên cơ sở kết quả điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản theo chuyên đề, điều tra, đánh giá nghề cá thương phẩm hằng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh sản lượng cho phép khai thác theo loài.

Hạn ngạch theo Tsus các mục 806.30 và 807.00 của hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ?

Hạn ngạch theo Tsus các mục 806.30 và 807.00 của hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ?
Để nhập khẩu hàng hóa thành công vào Hoa Kỳ, nhà xuất khẩu cần nắm được những yêu cầu, hạn ngạch và những quy định liên quan cơ bản nhất. Khi bán hàng vào Mỹ, có nhiều thông tin cần quan tâm như mặt hàng đủ điều kiện giảm thuế hoặc các sản phẩm không được phép tham gia thương mại của Hoa Kỳ...
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng