Luật sư tư vấn về chủ đề "hàng hoá giả mạo"

hàng hoá giả mạo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hàng hoá giả mạo.

Thế nào là hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ?

Thế nào là hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ?
Điều 213 LSHTT 2005 quy định: 1. Hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật SHTT bao gồm hàng hoá giả mạo nhãn hiệu và giả mạo chỉ dẫn địa lý (gọi là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu) quy định tại khoản 2 dưới này và hàng hoá sao chép lậu quy định tại khoản 3 dưới này.