Luật sư tư vấn về chủ đề "hàng tồn kho"

hàng tồn kho | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hàng tồn kho.

Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho của doanh nghiệp

Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho của doanh nghiệp
Luật Minh Khuê chia sẻ chuẩn mực kế toán hàng tồn kho (chuẩn mực số 02) ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nội dung chi tiết mời bạn đọc theo dõi trong bài viết dưới đây.

Kế toàn hàng tồn kho mà bạn nên biết khi làm việc tại doanh nghiệp?

Kế toàn hàng tồn kho mà bạn nên biết khi làm việc tại doanh nghiệp?
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán về hàng tồn kho trong doanh nghiệp là hoạt động không thể thiếu đối với các kế toán doanh nghiệp. Dưới đây là một số trình bày cơ bản về kế toán hàng tồn kho bao gồm các tài khoản hàng tồn kho, cách xác định đơn giá nhập kho và phương pháp hạch toán hàng tôn kho.