Luat Minh Khue

hàng tồn kho

hàng tồn kho | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hàng tồn kho.

Hàng tồn kho hỏng có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN ?

Hàng tồn kho hỏng có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN ?
Kính chào luật sư, tôi có vấn đề cần tư vấn như sau: Công ty tôi nhập hàng hóa về phục vụ sản xuất kinh doanh tuy nhiên do quá trình kiểm kê hàng tồn đã bỏ sót một lô hàng quá hạn sử dụng bị hỏng vì thế phải hủy bỏ vậy chi phí cho lô hàng bỏ đi này tôi có được tính vào chi phí hợp lý được trừ không?

Kế toàn hàng tồn kho mà bạn nên biết khi làm việc tại doanh nghiệp?

Kế toàn hàng tồn kho mà bạn nên biết khi làm việc tại doanh nghiệp?
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán về hàng tồn kho trong doanh nghiệp là hoạt động không thể thiếu đối với các kế toán doanh nghiệp. Dưới đây là một số trình bày cơ bản về kế toán hàng tồn kho bao gồm các tài khoản hàng tồn kho, cách xác định đơn giá nhập kho và phương pháp hạch toán hàng tôn kho.

Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho của doanh nghiệp

Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho của doanh nghiệp
Luật Minh Khuê chia sẻ chuẩn mực kế toán hàng tồn kho (chuẩn mực số 02) ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nội dung chi tiết mời bạn đọc theo dõi trong bài viết dưới đây.

Xử lý hàng tồn kho đã trích lập dự phòng như thế nào?

Xử lý hàng tồn kho đã trích lập dự phòng như thế nào?
Xử lý đối với hàng tồn kho đã trích lập dự phòng là một quá trình quan trọng trong hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính của một doanh nghiệp. Điều này đặc biệt cần được thực hiện cẩn thận và theo đúng quy định pháp luật để đảm bảo tính minh bạch và công bằng, đồng thời giảm thiểu rủi ro và lỗ lực tài chính.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng