Luật sư tư vấn về chủ đề "hình thức kinh doanh"

hình thức kinh doanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hình thức kinh doanh.

Thủ tục chuyển đổi hình thức kinh doanh ?

Thủ tục chuyển đổi hình thức kinh doanh ?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Thứ nhất, công ty chúng tôi đăng ký là công ty cổ phần có vốn điều lệ là 10 tỷ và có 3 thành viên . Tuy nhiên 3 thành viên là anh em cả nên các thủ tục góp vốn mang tính chất thủ tục, còn khi có dự án mới tiến hành góp tiền để làm chứ không có nhiều tiền như vậy để góp.

Thanh lý nhà xưởng thuộc mã ngành bao nhiêu ?

Thanh lý nhà xưởng thuộc mã ngành bao nhiêu ?
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi sau xin được giải đáp: Công ty em muốn thay đổi vốn điều lệ thì hình thức kinh doanh tăng giảm vốn em phải ghi như thế nào và ngành thanh lý nhà xưởng thuộc mã ngành bao nhiêu? Xin cám ơn. Người gửi: Hoàng