Luật sư tư vấn về chủ đề "hồ sơ đấu thầu"

hồ sơ đấu thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hồ sơ đấu thầu.

Chỉ thị số 20/CT-BYT chấn chỉnh đấu thầu trong y tế

Chỉ thị số 20/CT-BYT chấn chỉnh đấu thầu trong y tế
Người có thẩm quyền, chủ đầu tư/bên mời thầu có trách nhiệm giải quyết kiến nghị đúng trình tự, thẩm quyền và thời gian theo quy định tại Điều 91 và Điều 92 Luật đấu thầu năm 2013. Nghiêm túc thực hiện việc công khai xử lý vi phạm theo quy định tại Khoản 4 Điều 90 Luật đấu thầu năm 2013.

Danh mục thuốc đấu thầu (Phụ lục I) kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT

Danh mục thuốc đấu thầu (Phụ lục I) kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT
Thông tư này quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng và ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá (sau đây gọi tắt là các danh mục thuốc).

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa
Bên mời thầu sẽ áp dụng các tiêu chí đánh giá liệt kê trong Mục này và phương pháp đánh giá theo quy định tại BDL để đánh giá các HSDT. Không được phép sử dụng bất kỳ tiêu chí hay phương pháp đánh giá nào khác.

Xử lý tính huống đấu thầu cung cấp hàng hóa theo hình thức 1 giai đoạn hai túi hồ sơ ?

Xử lý tính huống đấu thầu cung cấp hàng hóa theo hình thức 1 giai đoạn hai túi hồ sơ ?
Chào anh-chị. Bên có tham gia một gói thầu cung cấp hàng hóa theo hình thức 1 giai đoạn hai túi hồ sơ. Khi xem xét hồ sơ đề xuất kỹ thuật và yêu cầu làm rõ hồ sơ kỹ thuật (bao gồm cung cấp bản gốc hợp đồng, bản gốc hóa đơn tài chính của các hợp đồng tương tự) bên mình được đánh giá là đat yêu cầu về kỹ thuật.

Thủ tục nộp hồ sơ dự thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ ? Mẫu đơn dự thầu mới nhất

Thủ tục nộp hồ sơ dự thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ ? Mẫu đơn dự thầu mới nhất
Khi nào được nộp hồ sơ dự thầu qua mạng ? Cách soạn thảo mẫu đơn dự thầu hợp pháp ? Biện pháp đảm bảo dự thầu ? Chi nhánh của doanh nghiệp tham gia dự thầu có được không ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến luật đấu thầu sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Các khoản chi phí trong hoạt động đấu thầu

Các khoản chi phí trong hoạt động đấu thầu
Chào luật sư, nhờ luật sư giải đáp giúp: công ty tôi lần đầu tham gia dự thầu, nên không biết khi tham gia vào một hoạt động đấu thầu như vậy thì phải chịu những khoản chi phí gì không ạ? Được quy định ở văn bản nào ạ? Tôi xin cảm ơn!

Quy định về vấn đề liên danh trong hoạt động đấu thầu ?

Quy định về vấn đề liên danh trong hoạt động đấu thầu ?
Thưa Luật sư, em có vấn đề như sau muốn trình bày với Luật sư: Một đơn vị thông báo mời thầu gồm nhiều nội dung nhưng chung 1 gói thầu. Em muốn tham gia dự thầu gói thầu đó nhưng công ty e không đủ năng lực muốn liên danh với 1 công ty khác để tham gia dự thầu, nhưng công ty đó cũng tham gia dự thầu gói thầu đó của đơn vị.

Tư vấn xác lập liên danh nhà thầu khi tham gia đấu thầu ?

Tư vấn xác lập liên danh nhà thầu khi tham gia đấu thầu ?
Thưa luật sư, Cho tôi hỏi luật sư quy định về việc nhà thầu liên danh để tham gia đấu thầuhiện tại do công ty của tôi mới thành lập, về kinh nghiệm và năng lực tài chính chưa đảm bảo để tham gia chào thầu độc lập, vì vậy theo luật thì công ty tôi đã thực hiện liên danh với công ty khác có tiềm lực kinh tế, kinh nghiệm để đảm bảo phù hợp với quy định (có thỏa thuận liên danh rõ ràng).

Cá nhân thuộc tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Cá nhân thuộc tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
Kể từ 1/1/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu... thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Khi nào áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ cho gói thầu mua sắm hàng hóa ?

Khi nào áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ cho gói thầu mua sắm hàng hóa ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa thông thường, đơn giản, không yêu cầu kỹ thuật cao nhưng có số lượng lớn và có giá gói thầu trên 10 tỷ đồng, chủ đầu tư có thể áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ để nhằm mục đích tiết kiệm thời gian trong đấu thầu và tăng cường áp dụng đấu thầu qua mạng được không? Cảm ơn!

Tiêu đề quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Tiêu đề quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Chào luật sư! tôi có vướng mắc mong được phúc đáp như sau : Theo quy định tại Khoản 2 điều 56 nghị định 63/2014/nđ-cp ngày 26 tháng 06 năm 2014, khoản 2 điều 17 thông tư số: 58/2016/tt-btc ngày 29 tháng 03 năm 2016 của bộ tài chính về quy trình chỉ định thầu rút gọn thì sau khi có kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư tiến hành phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu,

Hướng dẫn quy trình lập hồ sơ chào hàng cạnh tranh trong đấu thầu ?

Hướng dẫn quy trình lập hồ sơ chào hàng cạnh tranh trong đấu thầu ?
Thưa luật sư, tôi xin được hỏi dịch vụ bảo vệ kcn thuộc dịch vụ tư vấn hay phi tư vấn hay dịch vụ nào khác. Và để lập hồ sơ yêu cầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh tôi phải dùng mẫu nào theo thông tư 11/2015/tt-bkhđt. Rất mong nhận được câu trả lời sớm nhất cuat luật sư. Xin cảm ơn.

Hủy thầu trong trường hợp không có nhà thầu nào mua hồ sơ mời thầu?

Hủy thầu trong trường hợp không có nhà thầu nào mua hồ sơ mời thầu?
Thưa luật sư.  công ty chúng tôi có đăng báo gói thầu mua đậu xanh và không có nhà thầu nào mua hồ sơ mới thầu đến thời điểm đóng thầu. Sau đó chủ đầu tư đồng ý ra hạn thời gian đóng thầu nhưng đến hết thời gian gia hạn cũng không có nhà thầu nào mua. Xin hỏi luật sư chúng tôi có được phép hủy gói thầu và tự mua sắm để đảm bảo thời gian giao hàng không ? Cảm ơn luật sư!

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ đề xuất trong đấu thầu ?

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ đề xuất trong đấu thầu ?
Kính nhờ luật sư tư vấn! Đơn vị phát hành hồ sơ yêu cầu nhưng tới thời điểm đóng thầu chỉ có 02 nhà thầu nộp hồ sơ.Đơn vị làm biên bản và trả hồ sơ về cho nhà thầu đồng thời đăng báo đấu thầu gia hạn thời điểm đóng thầu mới. Nhưng khi mở thầu có 1 đơn vị không cập nhật thời gian đóng thầu mới nên hiệu lực của hồ sơ đề xuất va bảo lãnh dự thầu không đủ theo yêu cầu. Xin hỏi luật sư nhà thầu đó có quyền bổ sung gia hạn thời gian hiệu lực của hồ sơ đề xuất và bảo lãnh dự thầu sau thời điểm đóng thầu không?

Áp dụng hình thức đấu thầu khi mua sắm tài sản là xe ô tô ?

Áp dụng hình thức đấu thầu khi mua sắm tài sản là xe ô tô ?
Chào luật sư Minh Khuê. Công ty em tiến hành mua 1 xe ô tô 16 chỗ, kế hoạch vốn được tổng công ty phê duyệt là 1.040 triệu (chưa tính lệ phí trước bạ). Qua tham khảo giá trên thị trường xe thì công ty em quyết định chỉ mua xe với giá 918 triệu đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT). Cho em hỏi: 1.Giá gói thầu em sẽ căn cứ vào giá của kế hoạch vốn hay giá mà công ty em sẽ mua là 918 triệu? 2. Giá gói thầu có bao gồm lệ phí trước bạ không? Với giá xe là 918 triệu đồng đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa bao gồm lệ phí trước bạ thì công ty em có thể lựa chọn hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn không hay phải lựa chọn hình thức cạnh tranh thông thường? Em xin chân thành cảm ơn