Luật sư tư vấn về chủ đề "hoạt động kiểm định"

hoạt động kiểm định | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoạt động kiểm định.

Mức phạt đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Mức phạt đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp cung ứng dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Vậy tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thì sẽ bị phạt như thế nào ?

Quy định về cấp, quản lý, sử dụng dấu nghiệp vụ trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng

Quy định về cấp, quản lý, sử dụng dấu nghiệp vụ trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng
Bộ quốc phòng ban hành Thông tư 138/2021/TT-BQP quy định về dấu nghiệp vụ, quản lý sử dụng dấu nghiệp vụ trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Tìm hiểu nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong Bộ quốc phòng

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong Bộ quốc phòng
Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là hoạt động theo quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với đối tượng kiểm định.

Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Kiểm định là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Tìm hiểu về thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định trong bài viết dưới đây.