Luật sư tư vấn về chủ đề "hoạt động tố tụng"

hoạt động tố tụng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoạt động tố tụng.

Quy định về kết luận giám định trong hoạt động tố tụng dân sự.

Quy định về kết luận giám định trong hoạt động tố tụng dân sự.
Trưng cầu giám định trong tố tụng dân sự là hoạt động nhằm chứng minh, thu thập chứng cứ để đảm bảo việc giải quyết vụ án và lợi ích của các đương sự. Kết quả giám định ảnh hưởng đến tính xác thực của chứng cứ. Vậy, pháp luật quy định về kết luận giám định trong tố tụng dân sự như thế nào?

Đánh giá chứng cứ trong hoạt động tố tụng dân sự.

Đánh giá chứng cứ trong hoạt động tố tụng dân sự.
Giá trị chứng minh của chứng cứ thể hiện ở chỗ, dựa vào những chứng cứ đó, Toà án, có thể .xác định được có hay không có những tình tiết chứng minh cho yêu cầu của đương sự. Vậy, Tòa án dựa nào những yếu tố gì để đánh giá chứng cứ trong vụ án dân sự?

Hành vi nào là hành vi cản trở hoạt động tố tụng của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng?

Hành vi nào là hành vi cản trở hoạt động tố tụng của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng?
Người bị buộc tội, người tham gia tố tụng khác có một trong các hành vi sau đây thì tuỳ mức độ vi phạm có thể bị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng quyết định áp giải, dẫn giải, phạt cảnh cáo, phạt tiền, tạm giữ hành chính, buộc khắc phục hậu quả hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNNPTNT về Khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng hình sự

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNNPTNT về Khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng hình sự
Lĩnh vực tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thủ tục phá sản, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, thi hành tạm giữ, tạm giam, xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án và việc khác mà pháp luật quy định là hoạt động tư pháp.

Thủ tục rút gọn trong hoạt động tố tụng hành chính

Thủ tục rút gọn trong hoạt động tố tụng hành chính
Tố tụng hành chính là trình tự giải quyết vụ án hành chính theo quy định của pháp luật tại toà án nhằm giải quyết các khiếu kiện đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước và của cán bộ, công chức thuộc những cơ quan này

Thời hạn và chi phí trong hoạt động tố tụng hình sự

Thời hạn và chi phí trong hoạt động tố tụng hình sự
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định như thế nào về thời hạn tố tụng: Khái niệm, ý nghĩa, phân loại và cách tình thời hạn trong tố tụng hình sự. Đồng thời là các quy định liên quan đến các chi phí khi thực hiện tố tụng hình sự

Cần sớm chấm dứt khoán trắng, làm thay trong hoạt động tố tụng

Cần sớm chấm dứt khoán trắng, làm thay trong hoạt động tố tụng
Hoạt động tố tụng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, quyền tự do, tài sản, danh dự, nhân phẩm, sinh mệnh chính trị của các cá nhân; quyền về tài sản, danh dự, uy tín của các cơ quan, tổ chức mà còn góp phần bảo vệ pháp chế, bảo vệ công lý, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong các hoạt động quản lý hành chính, hoạt động tố tụng, hoạt động thi hành án

Về luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong các hoạt động quản lý hành chính, hoạt động tố tụng, hoạt động thi hành án
Nhu cầu bồi thường thiệt hại cho các công dân, các tổ chức là nghĩa vụ, trách nhiệm của một nhà nước dân chủ, “nhà nước của dân, do dân và vì dân”, thể hiện sự bình đẳng, đối xử công bằng của pháp luật đối với các cơ quan nhà nước và mọi công dân.

Quy định về trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của người giám định trong hoạt động tố tụng dân sự.

Quy định về trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của người giám định trong hoạt động tố tụng dân sự.
Giám định tư pháp là việc người giám định sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kĩ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến vụ án hình sự, hành chính,... Vậy, người làm nhiêm vụ giám định tư pháp có trách nhiệm và nghĩa vụ gì trong tố tụng dân sự.

Khái quát về hoạt động tố tụng hình sự theo pháp luật CHLB Đức

Khái quát về hoạt động tố tụng hình sự theo pháp luật CHLB Đức
Cộng hoà Liên bang Đức là một đất nước có truyền thống pháp luật lục địa lâu đời, thủ tục tố tụng hình sự của họ được xây dựng và áp dụng trên mô hình tố tụng thẩm vấn, xét hỏi. Trên cơ sở được xây dựng, hình thành từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước.

Định giá tài sản trong hoạt động tố tụng

Định giá tài sản trong hoạt động tố tụng
Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản (HĐĐGTS) là một trong những chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét, giải quyết những vấn đề có liên quan đến tài sản trong các vụ án nói chung. Do đó, việc xây dựng một hành lang pháp lý hoàn thiện và đồng bộ, đồng thời nhận thức và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về định giá tài sản là cơ sở bảo đảm cho hoạt động này được khách quan, kịp thời, góp phần quan trọng vào việc bổ trợ và nâng cao chất lượng hoạ