Luat Minh Khue

hội đồng bộ trưởng

hội đồng bộ trưởng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hội đồng bộ trưởng.

Quy định về Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (ban hành Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục)

Quy định về Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (ban hành Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục)
Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (ban hành Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục) là văn bản được cơ quan có thẩm quyền ban hành để quy định, hướng dẫn, điều chỉnh các quy định, quy chế, điều lệ, danh mục và các vấn đề liên quan đến hoạt động của một lĩnh vực, ngành hoặc cơ quan cụ thể. Công ty Luật Minh Khuê xin gửi quý khách nội dung quy định về Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (ban hành Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục) như sau:
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng