Hội nghị hiệp thương

Bài tư vấn về chủ đề Hội nghị hiệp thương

Một số vấn đề cơ bản về hội nghị Hiệp thương giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Một số vấn đề cơ bản về hội nghị Hiệp thương giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là một giai đoạn hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử. Hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành ba lần: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; Hội nghị hiệp thương lần thứ hai; Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng