Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng BOT"

hợp đồng BOT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng BOT.

Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) là gì? Đặc điểm của hợp đồng BOT? Thủ tục đầu tư theo hợp đồng BOT theo quy định pháp luật hiện hành?

Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) là gì? Đặc điểm của hợp đồng BOT? Thủ tục đầu tư theo hợp đồng BOT theo quy định pháp luật hiện hành?
Hiện nay, hệ thống pháp luật về đầu tư nói chung và về đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở nói riêng ở nước ta còn chưa nhất quán, thiếu ổn định. Đặc biệt là những quy định của pháp luật Việt Nam về Hợp đồng BOT, BTO, BT còn nhiều hạn chế và bất cập. Bài viết xoay quanh vấn đề về hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT)

Quản lý, sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng - chuyển giao (BT) và dự án xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) như thế nào ?

Quản lý, sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng - chuyển giao (BT) và dự án xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) như thế nào ?
Hiện nay, các dự án xây dựng - chuyển giao (BT) và các dự án xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) đang rất phổ biến. Việc quản lý, sử dụng đất của các loại dự án đang rất được quan tâm. Vậy pháp luật đất đai hiện hành quy định việc quản lý, sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng - chuyển giao (BT) và dự án xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) là như nào ?
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng