Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng cho công ty"

hợp đồng cho công ty | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng cho công ty.

Tư vấn về người đại diện tham gia ký kết hợp đồng cho công ty ?

Tư vấn về người đại diện tham gia ký kết hợp đồng cho công ty ?
Kính gửi công ty Luật Minh Khuê. Kính nhờ Công ty Luật Minh Khuê tư vấn cho tôi về trường hợp sau: - Hiện tại Công ty của tôi là Công ty TNHH hi thành viên (tỷ lệ vốn góp: 50/50); - Trên giấy phép kính doanh quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Hiện Công ty chúng tôi đang thông qua phương án vay vốn ngân hàng (giá trị vay vốn >50% tổng tài sản của công ty). Hội đồng thành viên đã thông qua phương án vay vốn này. Đông thời ủy quyền cho 1 người khác là thành viên của Công ty đứng ra thay mặt công ty ký kết các hợp đồng, văn bản với Ngân hàng và ngân hàng yêu cầu.

Tư vấn sử dụng biểu mẫu hợp đồng cho công ty mới thành lập ?

Tư vấn sử dụng biểu mẫu hợp đồng cho công ty mới thành lập ?
Gửi luật sư, công ty em hiện nay đang muốn lập hợp đồng ký kết với 3 nhân sự của công ty, nhưng dưới dạng hợp đồng hợp tác kinh doanh cộng tác viên chứ không phải hợp đồng lao động. Vì công ty mới thành lập nên hoàn thành đăng kí bảo hiểm. Vậy luật sư cho em hỏi em sẽ sử dụng biểu mẫu hợp đồng nào để lập và khi làm vậy những mức phần trăm thì sẽ như thế nào ạ?