Hiện Công ty chúng tôi đang thông qua phương án vay vốn ngân hàng (giá trị vay vốn >50% tổng tài sản của công ty). Hội đồng thành viên đã thông qua phương án vay vốn này. Đông thời ủy quyền cho 1 người khác là thành viên của Công ty đứng ra thay mặt công ty ký kết các hợp đồng, văn bản với Ngân hàng và ngân hàng yêu cầu.

Anh/chị cho tôi hỏi, trong trường hợp này, Công ty chúng tôi có phải lập thêm một giấy ủy quyền của Chủ tịch hội đồng thành- người đại diện pháp luật của Công ty cho thành viên được ủy quyền của HĐTV kia nữa không? Trường hợp người được ủy quyền của Hội đồng thành viên ký kết các hợp đồng với Ngân hàng có hiệu lực pháp lý ko? Mong nhận được tư vấn của quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

>> 1900.6162

Trả lời :

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Hội đồng thành viên có được ủy quyền cho thành viên ký kết hợp đồng của công ty không?

Căn cứ theo khoản 1, điều 13 và khoản 2, điều 56, Luật Doanh nghiệp 2014:

"1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệpvới tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật..."

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền của doanh nghiệp mới nhất năm 2020

"... 2. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn;

c) Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty;

d) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trongbáo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

e) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;

h) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

i) Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;

>> Xem thêm:  Mẫu Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10)

k) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

l) Quyết định tổ chức lại công ty;

m) Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;

n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty."

Thứ nhất, Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện nay không quy định về việc Hội đồng thành viên ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Thứ hai, căn cứ theo các điều khoản nêu trên, việc ký kết hợp đồng của doanh nghiệp sẽ do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện. Hội đồng thành viên của công ty chỉ có thẩm quyền thông qua phương án vay vốn ngân hàng mà không có thẩm quyền ký kết hợp đồng vay vốn. Chính vì vậy, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, thành viên được Hội đồng thành viên chỉ định để đại diện công ty ký kết hợp đồng phải được ủy quyền bởi người đại diện công ty - Chủ tịch Hội đồng thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của người đại diện theo ủy quyền

Người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp phải đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện sau:

a) Đủ năng lực hành vi dân sự;

b) Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;

>> Xem thêm:  Tranh chấp về hiệu lực của hợp đồng tặng cho tài sản trúng thưởng ?

c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;

d) Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp hay cổ phần sở hữu nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ không được cử làm người đại diện theo uỷ quyền tại công ty con.

3. Hợp đồng ký kết giữa Ngân hàng với người được Hội đồng thành viên ủy quyền chỉ có hiệu lưc khi nào?

Hợp đồng được ký kết giữa Ngân hàng có hiệu lực khi:

- Người ký kết hợp đồng vay vốn với Ngân hàng phải là người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp. Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện theo ủy quyền của là người được người đại diện theo pháp luật của pháp nhân ủy quyền theo đúng quy định tại chương IX của Bộ luật Dân sự 2015 về đại diện.

- Căn cứ khoản 3, điều 13, Luật Doanh nghiệp 2014 , thỏa thuận về ủy quyền của người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền phải đươc thể hiện dưới hình thức văn bản.

Như vậy, với trường hợp của công ty bạn, để chắc chắn về hiệu lực của hợp đồng, cần phải lập thêm một giấy ủy quyền của Chủ tịch hội đồng thành viên - Người đại diện pháp luật của Công ty cho thành viên được ủy quyền của Hội đồng thành viên và việc ủy quyền cần phải tuân theo quy định trên của pháp luật Dân sự và Luật doanh nghiệp nêu trên.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Quy định về người đại diện và thế chấp tài sản của doanh nghiệp ?

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật.

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư đại điện tranh tụng trong các vụ án dân sự tại Tòa án