Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng mẫu"

hợp đồng mẫu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng mẫu.

Một số vấn đề pháp lí liên quan đến hợp đồng mẫu.

Một số vấn đề pháp lí liên quan đến hợp đồng mẫu.
hợp đồng mẫu là loại hợp đồng giao kết giữa các bên và có sẵn, được sử dụng nhiều lần dựa vào loại hợp đồng và mục đích sử dụng trên tinh thần tự nguyện chấp nhận với các điều khoản nhằm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên.

Giới hạn của hợp đồng mẫu

Giới hạn của hợp đồng mẫu
Trong rất nhiều các quan hệ kinh tế, dân sự hiện nay, doanh nghiệp đang bị “ép” vào những mẫu hợp đồng sơ sài của các cơ quan nhà nước, xa lạ so với ý chí thực của doanh nghiệp. Đâu sẽ là ranh giới giữa việc áp dụng hợp đồng mẫu và quyền tự do hợp đồng?