Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp nhất doanh nghiệp"

hợp nhất doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp nhất doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như thế nào về hoạt động M&A?

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như thế nào về hoạt động M&A?
Hoạt động M&A ở Việt Nam được điều chỉnh bởi 4 luật chính bao gồm : Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Cạnh tranh, Luật Chứng khoán. Vậy Luật Doanh nghiệp mới nhất hiện nay điều chỉnh hoạt động này như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Quy định về thành lập và mua lại doanh nghiệp

Quy định về thành lập và  mua lại doanh nghiệp
Mua lại doanh nghiệp hay thành lập doanh nghiệp mới là một phần không thể thiếu trong bức tranh kinh doanh toàn cầu, là yếu tố quan trọng của nền kinh tế các quốc gia. Luật của Pháp năm 1984 cho phép người làm công trong môt doanh nghiệp thành lập một công ty riêng