Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp nhất doanh nghiệp"

hợp nhất doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp nhất doanh nghiệp.

Khấu trừ, hoàn thuế khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp ? Thủ tục hoàn thuế cho chi nhánh ?

Khấu trừ, hoàn thuế khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp ? Thủ tục hoàn thuế cho chi nhánh ?
Hoàn thuế giá trị gia tăng khi doanh nghiệp chuyển địa chỉ kinh doanh ? Hoàn thuế giá trị gia tăng khi nộp thuế theo phương pháp khấu trừ ? Thu hồi hoàn thuế giá trị gia tăng tàu biển bị đắm ? Hoàn thuế giá trị gia tăng với đơn vị kinh doanh vận tải ? sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể: