Luật sư tư vấn về chủ đề "hủy giấy phép"

hủy giấy phép | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hủy giấy phép.

Thuế hộ kinh doanh cá thể ? Không kinh doanh không hủy giấy phép ?

Thuế hộ kinh doanh cá thể ? Không kinh doanh không hủy giấy phép ?
Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể thực hiện như thế nào ? Thành lập hộ kinh doanh cá thể mà không kinh doanh thì có bị thu hồi giấy phép không ? Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bị mất ? và một số vấn đề pháp lý liên quan khác sẽ được Luật sư tư vấn và giải thích cụ thể:

Thắc mắc về việc hủy giấy phép kinh doanh?

Thắc mắc về việc hủy giấy phép kinh doanh?
Thưa luật sư! Tháng 6/2016 tôi có đăng ký kinh doanh cửa hàng cầm đồ và đã được cấp giấy phép kinh doanh ( tôi chưa có giấy phép an toàn trật tự và phòng cháy chữa cháy) nhưng vì nhiều yếu tố đến nay tôi vẫn chưa có hoạt động và kinh doanh. Tháng 7/2016 có nhân viên đội thuế có mời tôi lên kê khai.