Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục kháng nghị"

thủ tục kháng nghị | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục kháng nghị.

Khiếu nại, kháng cáo, kháng nghị được quy định như thế nào?

Khiếu nại, kháng cáo, kháng nghị được quy định như thế nào?
Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh có hiệu lực thi hành cho đến khi có quyết định khác thay thế hoặc hủy bỏ quyết định ADBP bắt buộc chữa bệnh.Việc KC,KN quyết định của Tòa án về việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh được thực hiện như đối với quyết định sơ thẩm quy định

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm được gửi cho ai ?

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm được gửi cho ai ?
Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm phải gửi ngay cho Tòa án đã ra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị, người bị kết án, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền và những người khác có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến nội dung kháng nghị.

Viện kiểm sát có quyền kháng nghị bản án hoặc quyết định sơ thấm?

Viện kiểm sát có quyền kháng nghị bản án hoặc quyết định sơ thấm?
Kháng nghị của Viện kiểm sát là việc Viện kiểm sát, khi thực hành quyền kiểm sát hoạt động tư pháp không đồng ý với với toàn bộ hoặc một phần bản án, quyết định củaTòa án, gửi văn bản đến Tòa án có thẩm quyền làm ngừng hiệu lực thi hành đối với toàn bộ hoặc một phần bản án

Thời hạn kháng nghị bản án hoặc quyết định sơ thẩm?

Thời hạn kháng nghị bản án hoặc quyết định sơ thẩm?
Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị bản án hoặc quyết định sơ thẩm. Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp đối với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định.

Phát hiện bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm và kháng nghị bản án , quyết định giám đốc thẩm

Phát hiện bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm và kháng nghị bản án , quyết định giám đốc thẩm
Cũng như ở giai đoạn xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, ở giai đoạn giám đốc thẩm cũng phải tuân theo một trình tự, thủ tục nhất định do luật tố tụng hình sự quy định phát hiện và kháng nghị bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực theo thủ tục giám đốc thẩm là hai giai đoạn đầu của giám đốc thẩm

Nghị án ,Tuyên án và một số vấn đề cần giải quyết sau khi tuyên án trong xét xử hình sự sơ thẩm

Nghị án ,Tuyên án và một số vấn đề cần giải quyết sau khi tuyên án trong xét xử hình sự sơ thẩm
Nghị án là việc hội đồng xét xử thảo luận và quyết định các vấn đề của vụ án. Tuyên án là giai đoạn sau khi trình tự thủ tục tố tụng tại phiên tòa kết thúc. Tuyên án được thực hiện sau khi kết thúc phần tranh luận, đối đáp tại phiên tòa và sau khi hội động xét xử vào nghị án.

Kháng cáo kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm hình sự

Kháng cáo kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm hình sự
Kháng cáo kháng nghị là quyền đề nghị Toà án cấp trên trực tiếp xem xét lại bản án hay quyết định của Toà án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của những người tham gia tố tụng và Viện Kiểm sát theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về vấn đề kháng nghị.

Quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về vấn đề kháng nghị.
Kháng nghị là Hành vi tố tụng của người có thẩm quyền, về việc phản đối toàn bộ hoặc một phần bản án, quyết định của Tòa án để bảo đảm cho việc xét xử được chính xác, công bằng, đồng thời sửa chữa những sai lầm trong bản án, quyết định của Tòa án. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?

Kháng nghị là gì ? Quy định của pháp luật về kháng nghị

Kháng nghị là gì ? Quy định của pháp luật về kháng nghị
Kháng nghị là hành vi tố tụng của người có thẩm quyền, thể hiện việc phản đối toàn bộ hoặc một phần nội dung bản án hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Toả ẩn với mục đích bảo đảm cho việc xét xử được chính xác, công bằng đồng thời sửa chữa những sái lâm trong bản án, quyết định của Toà án.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook