Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp"

khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài sản mua sắm được khấu trừ thuế ?

Tài sản mua sắm được khấu trừ thuế ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Tôi có câu hỏi mong được giải đáp: Hiện nay, công ty tôi có mua một số máy móc công cụ lao động để phục vụ trong lĩnh vực xây dựng và các công việc tương tự khác nhưng do máy móc công ty mua không phải là mới hoàn toàn mà mua lại với một số cá nhân