Luật sư tư vấn về chủ đề "thuế thu nhập doanh nghiệp"

thuế thu nhập doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các thủ tục quan trọng cần lưu ý sau khi đăng ký doanh nghiệp

Các thủ tục quan trọng cần lưu ý sau khi đăng ký doanh nghiệp
Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những hồ sơ thủ tục thành lập khác nhau. Tuy nhiên, sau khi thành lập và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tất cả các doanh nghiệp cần phải thực hiện những công việc sau đây để đảm bảo về mặt hoạt động của doanh nghiệp.

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất thủy điện mà nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh có/hoặc không có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc?

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất thủy điện mà nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh có/hoặc không có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc?
Chào Công ty Luật Minh Khuê, Tôi hiện tại có đang làm việc tại một công ty sản xuất thuỷ điện và có đơn vị thuỷ điện trực thuộc có cả cùng tỉnh và không cùng tỉnh. Xin hỏi nếu tôi muốn làm thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì thực hiện như nào, Cảm ơn. ( Hồng Hạnh - Hoà Bình)

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu
Chào Công ty Luât Minh Khuê, bên tôi là một trường phổ thông trung học có phát sinh doanh thu từ hoạt động cho thuê phần dãy nhà để xe và căng tin, doanh thu trên 100 triệu/ năm. Tuy nhiên bên tôi cần được hướng dẫn về khai thuế thu nhâp doanh nghiệp trong trường hợp này. Mong giúp đỡ. Cảm ơn!