Luật sư tư vấn về chủ đề "khiển trách"

khiển trách | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khiển trách.

Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khiển trách đối với người phạm tội dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự

Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khiển trách đối với người phạm tội dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự
Theo quy định pháp luật hiện nay, người phạm tội dưới 18 tuổi trong nhiều trường hợp có thể được miễn trách nhiệm hình sự nếu người dưới 18 tuổi phạm tội hoặc người đại diện hợp pháp của họ đồng ý với việc áp dụng một trong các biện pháp giám sát, giáo dục, trong đó có biện pháp khiển trách.

Tổ chức cho người bị áp dụng biện pháp khiển trách, hòa giải tại cộng đồng thực hiện nghĩa vụ

Tổ chức cho người bị áp dụng biện pháp khiển trách, hòa giải tại cộng đồng thực hiện nghĩa vụ
Người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự sẽ bị áp dụng biện pháp giám sát, giáo dục như khiển trách, hòa giải tại cộng đồng. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu quy định về tổ chức cho người bị áp dụng biện pháp khiển trách, hòa giải tại cộng đồng thực hiện nghĩa vụ

Thực hiện Kế hoạch giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn TNHS bị áp dụng biện pháp khiển trách, hòa giải tại cộng đồng

Thực hiện Kế hoạch giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn TNHS bị áp dụng biện pháp khiển trách, hòa giải tại cộng đồng
Người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự sẽ bị áp dụng biện pháp giám sát, giáo dục như khiển trách, hòa giải tại cộng đồng. Người được phân công trực tiến giám sát, giáo dục sẽ xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát, giáo dục

Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khiển trách đổi với người dưới 18 tuổi phạm tội?

Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khiển trách đổi với người dưới 18 tuổi phạm tội?
Người bị khiển trách phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:Tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế của nơi cư trú, học tập, làm việc;Trình diện trước cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu;Tham gia các chương trình học tập, dạy nghề do địa phương tổ chức, tham gia lao động với hình thức phù hợp.

Nhận hình thức xử lý luật Khiển trách khi sinh con thứ ba

Nhận hình thức xử lý luật Khiển trách khi sinh con thứ ba
Tôi là Đảng viên, giáo viên sinh con thứ ba vào tháng 9 năm 2020. Trong tháng 5 tôi đã nhận hình thức xử lý của Đảng là Khiển trách. Gần cuối tháng 5, nhà trường xét tôi là Không hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó vài ngày lại xét tôi là Hoàn thành nhiệm vụ và bảo là đến cuối năm 2021 mới xử lý

Khiển trách là gì ? Khái niệm về khiển trách

Khiển trách là gì ? Khái niệm về khiển trách
Khiển trách là là hình thức kỉ luật nhẹ nhất được quy định trong Bộ luật lao động, nội quy lao động của doanh nghiệp để xử lí người lao động vi phạm kỉ luật lao động. Bài viết phân tích các quy định pháp luật liên quan đến khiển trách, cụ thể:

Người đã bị kỷ luật khiển trách có được đề bạt thăng tiến về sau trong ngành công an nhân dân ?

Người đã bị kỷ luật khiển trách có được đề bạt thăng tiến về sau trong ngành công an nhân dân ?
Thưa luật sư, luật sư tư vấn cho tôi vấn đề sau: tôi đang bị kỉ luật khiển trách công an nhân dân, tôi muốn hỏi là bị kỉ luật này cho đến lúc hết thời gian thử thách, là liệu có xoá hết án tích không? Sau này có ảnh hưởng gì đến công việc như không lên được chức cao, không được đề bạt không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Bị kỉ luật khiển trách có được bổ nhiệm lại hay không ?

Bị kỉ luật khiển trách có được bổ nhiệm lại hay không ?
Thưa luật sư, mong luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Tôi hiện đang là một phó trưởng phòng của một huyện, thời gian bổ nhiệm lại là tháng 11/2016 nhưng vi do chủ quan tôi đã mắc phải khuyết điểm dẫn đến bị kỷ luật khiển trách. vậy xin hỏi luật sư nếu bi kỉ luật ở mức nhẹ nhất như vậy tôi có được bổ nhiệm lại không ?