Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Khien Trach"

Khien Trach | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Khien Trach.

Trach nhiem cua nguoi su dung lao dong

<strong>Trach</strong> nhiem cua nguoi su dung lao dong
Xin hỏi luật sư nội dung nhu sau:1. Anh nguyen van a là công nhân thuộc chi nhánh b, chi nhánh b là đơn vị trực thuộc của công ty c.

Trả góp

Trả góp
nhượng lại cho người đó hoăc gia đình của người đó đưng tên để nếu có gì. Bên đó sẻ chịu trach nhiệm dược