Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Hành chính của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Hành chính, gọi: 1900.6162

Vợ chồng tôi có thêm con thứ ba được 6 tháng nay, tôi bị chi bộ đảng kỷ luật khiển trách. Bên phòng kế toán bảo tôi bị chậm nâng bậc lương 05 năm, tôi rất không đồng ý. Xin luật sư tư vấn giúp tôi với trường hợp này tôi bị nâng bậc lương chậm trong bao lâu, và cũng xin luật sư giải thích rõ giúp tôi công chức và viên chức để tôi làm việc với kế toán vì có thể kế toán đang hiểu sai hai chức danh này. Trân trọng cảm ơn luật sư!

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật viên chức năm 2010

Luật cán bộ, công chức năm 2008

Thông tư 08/2013/TT-BNV năm 2013

2. Luật sư tư vấn:

>> Xem thêm:  Khiển trách là gì ? Khái niệm về khiển trách

Trước hết như mong muốn của bạn luật sư xin giải thích rõ hai chức danh tới bạn như sau:

Căn cứ tại Điều 2 Luật viên chức năm 2010 quy định:

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tại khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định:

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội ( sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp của cá nhân bạn là Đảng viên mà sinh con thứ ba và bị kỷ luật khiển trách theo Điều lệ Đảng, điều này chắc bạn đã rõ. Riêng đối với việc chậm nâng bậc lương 05 năm như lời của kế toán đơn vị của bạn đưa ra là không đúng với quy định pháp luật. Chắc chắn bạn cũng đã trao đổi nhưng chưa tìm được sự thống nhất chung vậy nên bạn cần phải đưa ra căn cứ pháp lý như sau:

Chậm nâng lương đối với viên chức nhà nước như thế nào khi bị kỷ luật khiển trách

Căn cứ theo khoản 3 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV năm 2013 quy định về việc kéo dài nâng bậc lương thường xuyên như sau:

Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên:

>> Xem thêm:  Hình thức xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương 6 tháng ?

Trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này như sau:

*Kéo dài 12 tháng (một năm) đối với các trường hp:

- Cán bộ bị kỷ luật cách chức;

- Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

*Kéo dài 06 (sáu) tháng đối với các trường hợp:

- Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 (sáu) tháng.

*Kéo dài 03 (ba) tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách.

>> Xem thêm:  Kéo dài thời hạn nâng lương khi sinh con thứ ba có đúng luật không?

*Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này.

đ) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng thì thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Việc kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên được căn cứ vào hình thức xử lý kỷ luật do cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quyết định theo quy định của pháp luật.

Như vậy theo quy định tại Thông tư này thì bạn chỉ bị chậm nâng bậc lương là 06 tháng chứ không phải là 05 năm bởi vì bạn chỉ bị kỷ luật với hình thức là khiển trách.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê