Luật sư tư vấn về chủ đề "khiếu nại hành chính"

khiếu nại hành chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khiếu nại hành chính.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính và hiệu quả thực hiện của quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính và hiệu quả thực hiện của quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng sau: "Chào Luật sư. Mong được Luật sư tư vấn một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính và hiệu quả thực hiện của quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. ..."

Khiếu nại hành chính là gì ? Tìm hiểu quy định pháp luật về khiếu nại hành chính

Khiếu nại hành chính là gì ? Tìm hiểu quy định pháp luật về khiếu nại hành chính
Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính và thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”

Hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính và thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”
Khách hàng: "Luật sư hãy giúp tôi làm rõ về các khái niệm: Cơ chế hành chính, cơ chế tư pháp của cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính. Có vấn đề pháp lý đặt ra và đề xuất hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay không? Thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” là gì?..."

Thủ tục khiếu nại hành chính - Những vấn đề pháp lý mấu chốt

Thủ tục khiếu nại hành chính - Những vấn đề pháp lý mấu chốt
Khiếu nại hành chính là một hoạt động diễn ra khá phổ biến trong đời sống xã hội hiện nay, bất kỳ hành vi hành chính hay quyết định hành chính nào vi phạm pháp luật xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức đều có thể bị khiếu nại. Cụ thể:

Lịch sử hình thành cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính và đặc điểm của thành cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính

Lịch sử hình thành cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính và đặc điểm của thành cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính
Bài viết dưới đây chúng tôi trả lời câu hỏi của khách hàng sau: "Kính thưa Luật sư Minh Khuê, Luật sư có thể phân tích cho tôi về lịch sử hình thành cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính và đặc điểm của thành cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính như thế nào?..."

Không nên bỏ khiếu nại hành chính

Không nên bỏ khiếu nại hành chính
Nếu Quốc hội thông qua dự án luật tố tụng hành chính, cho phép tổ chức, cá nhân không đồng ý với quyết định hành chính, hành vi hành chính có thể khởi kiện ra toà ngay, thì quy định mới này không phải là lựa chọn tốt nhất.

Khiếu nại hành chính và thực trạng khiếu nại hành chính

Khiếu nại hành chính và thực trạng khiếu nại hành chính
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức liên quan đến khiếu nại hành chính; đánh giá thực trạng khiếu nại hành chính trong một thời gian nhất định và nguyên nhân tại sao lại có thực trạng đó?...