Luật sư tư vấn về chủ đề "khiếu nại hành chính"

khiếu nại hành chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khiếu nại hành chính.

Khái quát một số lý luận về khoa học hành chính

Khái quát một số lý luận về khoa học hành chính
Hành chính được hiểu là hoạt động dưới sự lãnh đạo của Bộ máy nhà nước cao nhất là Chính phủ để tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục của các cơ quan nhà nước. Thi hành pháp luật hành chính với mục đích là quản lý, bảo đảm hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

Tổ chức, vị trí, vai trò của Toà hành chính ở nước ta

Tổ chức, vị trí, vai trò của Toà hành chính ở nước ta
Tòa hành chính là toà chuyên trách của Toà án nhân dân tối cao, toà án nhân dân tỉnh, thành phố thuộc trung ương, có nhiệm vụ giải quyết các vụ án hành chính theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây sẽ phân tích về những vấn đề liên quan đến Tòa hành chính

Phân tích khiếu nại và khiếu kiện hành chính

Phân tích khiếu nại và khiếu kiện hành chính
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về những nội dung như: Khiếu nại hành chính, đặc điểm khiếu nại hành chính; khiếu nại hành chính và những nội dung khác liên quan...

Thủ tục khởi kiện quyết định hành chính 2021

Thủ tục khởi kiện quyết định hành chính 2021
Theo luật là trong vòng 1 năm kể từ khi hết thời hiệu trả lời khiếu nại mà không trả lời thì đc quyền khởi kiện thẳng. Tới thời điểm hiện tại đang bị quá mất khoảng 4 tháng, lý do: dịch bệnh, ốm đau (người khiếu nại bị mổ vào viện)

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Phó Viện trưởng và Viện trưởng Viện kiểm sát

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Phó Viện trưởng và Viện trưởng Viện kiểm sát
Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng Viện kiểm sát do Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là quyết định có hiệu lực pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại trong tố tụng hình sự

Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại trong tố tụng hình sự
Giải trình về quyết định, hành vi tố tụng bị khiếu nại; cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu.Bồi thường thiệt hại, bồi hoàn, khắc phục hậu quả do quyết định, hành vi tố tụng trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật.

Khiếu nại hành chính và khởi kiện hành chính khác nhau như thế nào?

Khiếu nại hành chính và khởi kiện hành chính khác nhau như thế nào?
Quyền khiếu nại và khởi kiện đều là quyền của công dân khi có cơ sở cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính của người, cơ quan có thẩm quyền là trái pháp luật xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Vậy hai quyền này khác nhau ở điểm nào?

Quy định pháp luật về việc Viện kiểm sát kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật

Quy định pháp luật về việc Viện kiểm sát kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật
Việc quy định về xem xét quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Viện kiểm sát đã tháo gỡ nút thắt cuối cùng của trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền Viện kiểm sát khi cần thiết, khắc phục sai sót, vi phạm trong quá trình tiến hành tố tụng.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động là gì? Trình tự giải quyết khiếu nại lần hai về lao động như thế nào?

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động là gì? Trình tự giải quyết khiếu nại lần hai về lao động như thế nào?
Bài viết trình bày và giải đáp thắc mắc quy định pháp luật khiếu nại về lao động. Nội dung cụ thể gồm: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động; trình tự giải quyết khiếu nại lần hai về lao động là gì? Khi nào một quyết định giải quyết khiếu nại về lao động sẽ có hiệu lực pháp luật?

Pháp luật quy định như thế nào về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật?

Pháp luật quy định như thế nào về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật?
Bài viết giải đáp thắc mắc về quy định thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luât. Nội dung cụ thể gồm: Khi nào một quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật? Ai có trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật?