Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "khổng tử"

khổng tử | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khổng tử.

Lời dạy của đức Khổng Tử - Giá trị cốt lõi của đạo đức

Lời dạy của đức Khổng Tử - Giá trị cốt lõi của đạo đức
Khi đến với mỗi gia đình người Việt, tôi bắt gặp khá nhiều gia đình treo bảng "LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ", đọc kỹ và suy ngẫm thấy lời dạy về đạo đức thật giản dị mà sâu sắc. Xin trích đăng toàn văn nội dung này để trải nghiệm giá trị cốt lõi về đạo đức của người xưa, ngẫm thế sự hôm nay:

Khái quát nội dung của tư tưởng chính trị Khổng Tử

Khái quát nội dung của tư tưởng chính trị Khổng Tử
Khổng Tử là một nhân vật lớn có ảnh hưởng tới diện mạo và sự phát triển của một số dân tộc. Ở tổ quốc ông, Khổng học có lúc bị đánh giá là hệ tư tưởng bảo thủ của (những người chịu trách nhiệm rất nhiều về sự trì trệ về mặt xã hội của Trung Quốc”.

Những ưu điểm trong tư tưởng quản lý của Khổng Tử?

Những ưu điểm trong tư tưởng quản lý của Khổng Tử?
Tư tưởng của Khổng Tử đã đưa ra được các phương pháp rất cơ bản để giáo dục uốn nắn, điều chỉnh hành vi con người. Hai phương pháp giáo hóa và nêu gương luôn có ý nghĩa và giá trị, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng. ...

Một số đặc điểm về nội dung tư tưởng quản lý của Khổng Tử?

Một số đặc điểm về nội dung tư tưởng quản lý của Khổng Tử?
Năm 15 tuổi, Khổng Tử dốc chí vào học. Học để có kiến thức, có tư cách, làm vốn liếng cho cuộc đời khát khao vi chính của mình. Năm 17 tuổi, mẹ Khổng Tử qua đời (năm 30 tuổi). Khổng Tử cần mai tang mẹ bên cha. Nhưng nơi chôn cha ở đâu, thì không ai chỉ cho. Khổng Tử phải...
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng