Luật sư tư vấn về chủ đề "khung pháp lý"

khung pháp lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khung pháp lý.

Phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại Việt Nam: Cần hoàn thiện khung pháp lý

Phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại Việt Nam: Cần hoàn thiện khung pháp lý
Vốn là điều quan tâm trước tiên đối với mỗi doanh nghiệp vừa và nhỏ khi mới thành lập. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu điều kiện vay vốn ngân hàng, giờ đây họ có thể tìm đến các công ty cho thuê tài chính (CTTC). Tuy nhiên, để thu hút được nhiều khách hàng, hoạt động của các công ty này cần phải được hoàn thiện hơn nữa…

Hoàn thiện khung pháp lý về nhượng quyền thương mại

Hoàn thiện khung pháp lý về nhượng quyền thương mại
Hoạt động nhượng quyền thương mại (NQTM) “cho phép người khác thành công giống như chúng ta đã thành công”; “là sự lặp lại của thành công”. Đó là ý tưởng chủ đạo, định hướng tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực NQTM. Hoạt động nhượng quyền thương mại (NQTM) “cho phép người khác thành công giống như chúng ta đã thành công”; “là sự lặp lại của thành công”. Đó là ý tưởng chủ đạo, định hướng tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực NQTM.

Thiếu khung pháp lý cho “văn phòng ảo”

Thiếu khung pháp lý cho “văn phòng ảo”
Cấm cũng chưa được, cho hoạt động thì lo. Chi cục Thuế quận 1 cho rằng các doanh nghiệp có “văn phòng ảo” đều vi phạm quy định luật doanh nghiệp.Gần đây, nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng đưa ra dịch vụ cho thuê “văn phòng ảo”, văn phòng trọn gói, văn phòng chia sẻ... với lời giới thiệu “chỉ cần 15 phút để thiết lập một văn phòng làm việc” và “tiết kiệm 90% chi phí”.