Luật sư tư vấn về chủ đề "Kiến thức cơ bản"

Kiến thức cơ bản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Kiến thức cơ bản.

Kiến thức cơ bản về thuế giá trị gia tăng (VAT)?

Kiến thức cơ bản về thuế giá trị gia tăng  (VAT)?
Thuế giá trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu và Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng - vào năm 1954. Thuế giá trị gia tăng theo tiếng Pháp gọi là: Taxe Sur La Valeur Ajou tée (viết tắc là TVA), tiếng Anh gọi là Value Added Tax (viết tắc là VAT), dịch ra tiếng Việt là thuế giá trị gia tăng. Khai sinh từ nước Pháp, thuế giá trị gia tăng đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới.

Kiến thức cơ bản về thuế? Vai trò của thuế? Phân biệt thuế với phí và lệ phí.

Kiến thức cơ bản về thuế? Vai trò của thuế? Phân biệt thuế với phí và lệ phí.
Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành, không mang tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế. Thuế không phải là một hiện tượng tự nhiên mà là một hiện tượng xã hội do chính con người định ra và nó gắn liền với phạm trù Nhà nước và pháp luật.

Kiến thức cơ bản về thuế thu nhập cá nhân

Kiến thức cơ bản về thuế thu nhập cá nhân
Thuế thu nhập cá nhân đã được áp dụng từ lâu ở các nước phát triển, đối tượng nộp thuế này là mọi dân cư trong nước và người nước ngoài có thu nhập phát sinh ở nước sở tại không phân biệt nghề nghiệp và địa vị xã hội. Ðồng thời, tùy theo tính chất của các khoản thu nhập cá nhân, người ta chia thu nhập làm hai loại: thu nhập thường xuyên và thu nhập không thường xuyên để tính thuế cho phù hợp.

Kiến thức là gì? Cách để bổ sung kiến thức mỗi ngày

Kiến thức là gì? Cách để bổ sung kiến thức mỗi ngày
Lênin đã khuyên nhủ rằng: "Học, học nữa, học mãi". Cuộc đời của mỗi chúng ta là hành trình học hỏi không ngừng nghỉ. Chỉ có học hỏi thêm những kiến thức mới giúp cho ta mở mang vốn hiểu biết, đặc biệt là trong thợi đại phát triển của khoa học - công nghệ. Từ đó trở thành một người có trình độ chuyên môn cao, sẽ có được nhiều cơ hội để mở rộng hơn về công việc. Chính vì vậy, bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê sẽ giúp bạn đọc hiểu "Kiến thức là gì? Cách để bổ sung kiến thức mỗi ngày".

Kiến thức cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp

Kiến thức cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập doanh nghiệp xuất hiện rất sớm trong lịch sử phát triển của thuế . Hiện nay ở các nước phát triển, thuế thu nhập doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách Nhà nước và thực hiện phân phối thu nhập.

Kiến thức cơ bản về thuế chuyển quyền sử dụng đất

Kiến thức cơ bản về thuế chuyển quyền sử dụng đất
Thuế chuyển quyền sử dụng đất là thuế đánh trên việc chuyển đổi, chuyển nhượng cho người khác quyền sử dụng đất của mình theo quy định của pháp luật. Thuế chuyển quyền sử dụng đất là một loại thuế trực thu nhằm huy động vào ngân sách Nhà nước một phần thu nhập của người sử dụng đất khi chuyển quyền sử dụng đất.

Kiến thức cơ bản về thuế sử dụng đất nông nghiệp

Kiến thức cơ bản về thuế sử dụng đất nông nghiệp
Thuế nông nghiệp ở nước ta được ban hành ngày 11/5/1951 theo sắc lệnh số 031/SL của chủ tịch nước và được áp dụng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc ở Miền Nam, sắc lệnh thuế nông nghiệp đã được bổ sung và sửa đổi cho phù hợp với nhiệm vụ xây dựng và cải tạo nền kinh tế nước nhà. Theo sắc lệnh này, thuế nông nghiệp được coi là thuế hoa lợi trên đất.

Kiến thức cơ bản về pháp luật thuế

Kiến thức cơ bản về pháp luật thuế
Pháp luật về thuế luôn là một lĩnh vực có tính chất phức tạp cao, dễ gây nhầm lẫn giữa các chế định về thuế khác nhau do vậy Chúng Tôi xin được thống kê những kiến thức pháp lý cơ bản về thuế để khách hàng tham khảo và vận dụng trong hoạt động kinh doanh của đơn vị mình.