Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "làm lại giấy tờ xe"

làm lại giấy tờ xe | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề làm lại giấy tờ xe.

Tư vấn về việc làm lại giấy tờ xe khi mua xe máy cũ ?

Tư vấn về việc làm lại giấy tờ xe khi mua xe máy cũ ?
Kính chào Luật Minh Khuê, em có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Em có mua 1 chiếc xe gắn máy đã qua nhiều đời chủ. Cà vẹt xe đã được cấp lại lần 2 vào năm 2000. Nhưng số khung và số máy có sự sai lệch do Công An lúc làm lại cà vẹt, cụ thể như sau: Số máy NZ00-XXX Cà vẹt : ZN00-XXX