Luật sư tư vấn về chủ đề "Lịch sử phát triển"

Lịch sử phát triển | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Lịch sử phát triển.

Lịch sử phát triển "trọng tài" trong giải quyết tranh chấp

Lịch sử phát triển "trọng tài" trong giải quyết tranh chấp
“Trọng tài” là một phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, trong đó, các bên tham gia tranh chấp thống nhất tranh chấp phát sinh nếu có sẽ do một hoặc một số người (“trọng tài viên”, “Ủy ban trọng tài”) giải quyết, và quyết định của một hoặc một số người đó (“phán quyết”) có tính chất bắt buộc thực hiện.