Luật sư tư vấn về chủ đề "Lịch sử phát triển"

Lịch sử phát triển | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Lịch sử phát triển.

Lịch sử phát triển của pháp luật dân sự Việt Nam qua các thời kỳ ?

Lịch sử phát triển của pháp luật dân sự Việt Nam qua các thời kỳ ?
Luật Dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Việc ra đời và tồn tại của luật Dân sự là một kết quả tất yếu, lâu dài của lịch sử lập pháp. Luật dân sự Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau với những nét đặc trưng của mỗi thời kỳ.

Văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc đã ảnh hưởng đến văn hóa Đông Nam Á như thế nào?

Văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc đã ảnh hưởng đến văn hóa Đông Nam Á như thế nào?
Văn hoá của Ấn Độ và Trung Quốc được coi như là hai nền văn hoá lớn của châu Á, có những ảnh hưởng mạnh mẽ tới văn hoá của các khu vực lân cận. Vậy văn hoá của hai quốc gia này có ảnh hưởng như thế nào đến văn hoá của Đông Nam Á? Mời quý bạn đọc cùng tìm hiểu với Luật Minh Khuê trong bài viết dưới đây.

Phân tích lịch sử phát triển pháp luật thừa kế tại Việt Nam ?

Phân tích lịch sử phát triển pháp luật thừa kế tại Việt Nam ?
Chế độ phong kiến Việt Nam tồn tại qua nhiều thế kỉ. Mỗi nhà nước phong kiến đều ban hành các văn bản pháp luật để củng cố quyền lực và phục vụ cho công việc quản lí đất nước. Đáng chú ý là các bộ luật của các triều đại phong kiến như Bộ luật Hồng Đức năm 1483, Bộ luật Gia Long năm 1815.

Lịch sử phát triển của ngành quản lý đất đai Việt Nam

Lịch sử phát triển của ngành quản lý đất đai Việt Nam
Quản lý đất đai là quá trình sử dụng và phát triển đất trong khu vực nông thôn hoặc thành thị. Các hoạt động sử dụng tài nguyên đất nhằm phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Nếu quá trình quản lý đất không tốt sẽ rất dễ đến việc sử dụng sai mục đích, khai thác quá mức, ảnh hưởng đến môi trường.

Lịch sử phát triển của "quyền con người"

Lịch sử phát triển của "quyền con người"
Lịch sử của việc quan tâm, thừa nhận và tìm cách bảo vệ quyền con người đã kéo dài hàng trăm năm. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu quyền con người qua các thời kỳ từ cổ đại cho đến nay như thế nào? được bảo vệ ra sao?

Lịch sử phát triển của Luật thương mại trên Thế giới và tại Việt Nam qua các thời kỳ?

Lịch sử phát triển của Luật thương mại trên Thế giới và tại Việt Nam qua các thời kỳ?
Tìm hiểu lịch sử phát sinh và phát triển của luật thương mại là một vân đê' quan trọng đê’ có thê’ hiểu được mối liên hệ của nó với các ngành luật khác, từ đó xác định ranh giới của luật thương mại. Dĩ nhiên ranh giới giữa ngành luật này với ngành luật khác chỉ có ý nghĩa tương đôì. Song xác định...

Lịch sử phát triển của Tòa án tối cao Hoa Kỳ ?

Lịch sử phát triển của Tòa án tối cao Hoa Kỳ ?
Sự ra đời của Đạo luật tư pháp năm 1789, thiết lập một hệ thống tư pháp bao gồm một Toà án tối cao (bao gồm một chánh án và năm thấm phán), ba toà lưu động (bao gồm hai thẩm phán của Toà án tối cao và một thấm phán hạt); và 13 toà án hạt (mỗi toà án hạt do một thẩm phán chủ trì).

Lịch sử phát triển và cơ cấu tổ chức của Tòa án hạt Hoa Kỳ ?

Lịch sử phát triển và cơ cấu tổ chức của Tòa án hạt Hoa Kỳ ?
Đơn vị nhỏ nhất trong hệ thống tư pháp liên bang là tòa án hạt Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận được vai trò, vị trí của tòa án hạt trong hệ thống tư pháp liên bang, vì cái gì được sinh ra cũng có ý nghĩa và giá trị riêng của nó và tòa án hạt cũng vậy.

Lịch sử phát triển và hiện trạng về nguyên tắc suy đoán vô tội ở Liên Bang Nga

Lịch sử phát triển và hiện trạng về nguyên tắc suy đoán vô tội ở Liên Bang Nga
Bài viết phân tích khái quát quá trình phát triển của "suy đoán vô tội" ở Nga từ giữa thể kỷ XIX đến thời kỳ pháp luật Xô Viết với những quy định và quan điểm rất mâu thuẫn về suy đoán vô tội và cuối cùng là sự ghi nhận một cách đầy đủ và toàn diện về nội dung của nguyên tắc "suy đoán vô tội".

Lịch sử phát triển "trọng tài" trong giải quyết tranh chấp

Lịch sử phát triển "trọng tài" trong giải quyết tranh chấp
“Trọng tài” là một phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, trong đó, các bên tham gia tranh chấp thống nhất tranh chấp phát sinh nếu có sẽ do một hoặc một số người (“trọng tài viên”, “Ủy ban trọng tài”) giải quyết, và quyết định của một hoặc một số người đó (“phán quyết”) có tính chất bắt buộc thực hiện.