Luật sư tư vấn về chủ đề "lỗi cố ý"

lỗi cố ý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lỗi cố ý.

Lỗi vô ý vì quá tự tin, vô ý do cẩu thả là gì ? Cho ví dụ về lỗi vô ý vì quá tự tin và lỗi vô ý do cẩu thả theo luật hình sự ?

Lỗi vô ý vì quá tự tin, vô ý do cẩu thả là gì ? Cho ví dụ về lỗi vô ý vì quá tự tin và lỗi vô ý do cẩu thả theo luật hình sự ?
Lỗi vô ý vì quá tự tin là lỗi trong trường hợp "... Người phạm tội tuy thấy hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được” (Đoạn 1 Điều 11 bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Lỗi cố ý gián tiếp là gì ? Cho ví dụ về lỗi cố ý gián tiếp theo luật hình sự ?

Lỗi cố ý gián tiếp là gì ? Cho ví dụ về lỗi cố ý gián tiếp theo luật hình sự ?
Lỗi cố ý gián tiếp là lỗi của người khi thực hiện hành vi "... nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tưy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra”. (Đoạn 2 Điều 10 bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017).

Lỗi cố ý trực tiếp và lỗi cố ý gián tiếp khác nhau như thế nào ?

Lỗi cố ý trực tiếp và lỗi cố ý gián tiếp khác nhau như thế nào ?
Lỗi cố ý trực tiếp và cố ý gián tiếp là hai loại lỗi trong luật hình sự có ranh giới, cách hiểu khá mong manh và dễ bị nhầm lẫn trong việc áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các vụ án hình sự. Bài viết sẽ phân tích, so sánh đưa ra ví dụ cụ thể về hai loại lỗi này:

Quy định về phạm tội lỗi cố ý và phạm tội lỗi cố ý

Quy định về phạm tội lỗi cố ý và phạm tội lỗi cố ý
Hình phạt đối với lỗi cố ý phạm tội và lỗi vô ý phạm tội theo quy định của pháp luật hình sự hiện nay là gì ? Phân tích các dấu hiệu nhận biết lỗi trong từng trường hợp cụ thể ? và một số vấn đề liên quan sẽ được luật sư giải đáp cụ thể:

Trường hợp loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại

Trường hợp loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại
Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra được quy định ở đâu và thể hiện như thế nào? Trường hợp loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại thể hiện như thế nào?