Luật sư tư vấn về chủ đề "luật công ty"

luật công ty | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật công ty.

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần ?

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần ?
Công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.

Học thuyết về đại diện và mấy vấn đề của pháp luật công ty Việt Nam

Học thuyết về đại diện và mấy vấn đề của pháp luật công ty Việt Nam
Bài viết này phân tích những vấn đề cơ bản của học thuyết về đại diện (agency theory) ở các nước phương Tây trong việc lý giải mối quan hệ giữa cổ đông và người quản lý công ty, và sử dụng những luận điểm của học thuyết này để bình luận về một số vấn đề trong thực tiễn quản trị doanh nghiệp và pháp luật công ty Việt Nam nhằm mục đích đưa ra một số kiến nghị cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật hiện hành.

Tiếp nhận pháp luật nước ngoài: Nhìn từ ví dụ luật công ty của Nhật và luật doanh nghiệp của Việt Nam...

Tiếp nhận pháp luật nước ngoài: Nhìn từ ví dụ luật công ty của Nhật và luật doanh nghiệp của Việt Nam...
Ngược với quan điểm phủ nhận hoàn toàn, bài viết nghiêng về những ý kiến cho rằng, có thể tiếp nhận pháp luật nước ngoài. Để chứng minh, bài viết sẽ phân tích quá trình tiếp nhận pháp luật nước ngoài trong luật công ty của Việt Nam và so sánh với việc tiếp nhận pháp luật nước ngoài trong luật công ty của Nhật Bản.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook