Luật sư tư vấn về chủ đề "lý do chính đáng"

lý do chính đáng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lý do chính đáng.

Nghỉ thực tập trước 3 tháng không có lý do chính đáng xử lý thế nào ?

Nghỉ thực tập trước 3 tháng không có lý do chính đáng xử lý thế nào ?
Thưa luật sư, em hiện đang là sinh viên thực tập của công ty TNHH X. Em thực tập được hơn 1 tháng rồi, thì nhận được quy chế của công ty như sau: Nếu các bạn chủ động nghỉ thực tập trước 3 tháng mà không có lý do chính đáng để công ty chấp nhận thì nhân viên thực tập sẽ hoàn lại tiền đào tạo 1.500.000 đồng/ tháng cho công ty.