Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Malaysia"

Malaysia | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Malaysia.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Malaysia

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Malaysia
Theo luật nhãn hiệu hàng hóa của Malaysia, nhãn hiệu hàng hóa là một dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa và dịch vụ của chủ thể này với hàng hóa dịch vụ của chủ thể khác.